Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 7. Методи розподілу інформації   /  Тема 7.8. Контрольні запитання та завдання

Contents:

7.8.1. Контрольні запитання та завдання

 1. Що належить до систем розподілу інформації?
 2. Які основні елементи математичної моделі системи розподілу інформації?
 3. Що є основою системи розподілу інформації?
 4. Що входить до складу комутаційного вузла?
 5. Яке загальне призначення комутаційного вузла і його структурні характеристики?
 6. Які режими комутації в сучасних комутаційних вузлах?
 7. Що означає інтеграція мереж розподілу інформації?
 8. Назвіть основні послуги, які надають користувачам широкосмугові цифрові мережі інтегрального обслуговування.
 9. Опишіть мережі наступного покоління (NGN) з погляду систем розподілу інформації.
 10. Назвіть загальні характеристики мережі NGN як системи розподілу інформації.
 11. Дайте стислу характеристику рівням NGN.
 12. Назвіть основні принципи й елементи рівня доступу мережі NGN.
 13. Які функції транспортного рівня мереж NGN?
 14. Назвіть особливості рівня керування мережі NGN.
 15. Опишіть склад і функції рівня послуг NGN.
 16. Назвіть способи комутації в комутаційних вузлах мереж загального користування.
 17. Назвіть способи комутації в комутаційних вузлах мережі передачі даних.
 18. Що являє собою мультисервісна мережа доступу й опорна мережа ІP/MPLS?
 19. Які користувальницькі аспекти ІSDN?
 20. Назвіть основні положення концепції розвитку цифрових мереж інтегрального обслуговування.
 21. Назвіть складені елементи структури вузла комутації каналів ІSDN.
 22. Поясніть принцип роботи просторово-тимчасового цифрового комутаційного поля.
 23. З якою метою здійснюють вторинне ущільнення інформації в канальних часових інтервалах?
 24. Які особливості побудови цифрових комутаційних полів великої ємності?
 25. Які загальні вимоги до комутаційних систем у Ш-ЦМІО?
 26. Які особливості цифрових систем комутації в АТМ?
 27. Наведіть структуру й характеристики комутаційних систем на базі швидкої комутації пакетів.
 28. Маршрутизація пакета через комутатор у баньянній мережі.
 29. Назвіть методи поліпшення характеристики комутаційної матриці на основі багатокаскадних мереж.
 30. Що входить до складу системи комутації Ш-ЦМІО на базі асинхронного режиму доставки (АТМ)?
 31. Назвіть особливості побудови систем комутації в NGN.
 32. Накресліть схему перемикача NGN з організацією черг на виході.
 33. Як відбувається комутація пакетів у маршрутизаціях?
 34. Назвіть особливості статичної маршрутизації.
 35. Назвіть особливості динамічної маршрутизації.
 36. Що таке пропускна здатність систем розподілу інформації?
 37. Поясніть поняття інтенсивності телефонного навантаження.
 38. Які математичні моделі потоків викликів набули практичного застосування в інженерних розрахунках?
 39. Назвіть дисципліни обслуговування викликів і їх математичні моделі.
 40. Чим визначається якість обслуговування заявок на встановлення з’єднань?
 41. Яка тривалість заняття з’єднувальних ліній при передачі повідомлень?
 42. Опишіть математичну модель обслуговування найпростішого потоку викликів із втратами одноланковою повнодоступною комутаційною системою.
 43. Опишіть математичну модель обслуговування примітивного потоку викликів із втратами одноланковою повнодоступною комутаційною системою.
 44. Опишіть математичну модель обслуговування найпростішого потоку викликів з очікуванням одноланковою повнодоступною комутаційною системою.
 45. Які особливості розподілу навантаження в мережах зв’язку?
 46. З якою метою об’єднують потоки викликів?
 47. Яка залежність міжстанційного тяжіння від відстані між вузлами?
 48. Яка особливість розрахунків пропускної здатності мереж зв’язку з обхідними напрямками?
 49. Як оцінюється пропускна здатність мережі передачі дискретної інформації?