Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 7. Методы распределения информации   /  Тема 7.6. Пропускная способность систем распределения информации

Содержание:

7.6.5. Поток с повторными вызовами

Система, на яку надходить потік викликів, обслуговує не всі вхідні виклики. Частина з них не обслуговується (втрачається) через деякі причини. Так, наприклад, на телефонних мережах частина викликів не обслуговується через зайнятість або невідповідь викликуваного абонента, помилок викликаючого абонента в процесі набору номера, зайнятості всіх з’єднувальних пристроїв, здатних обслужити виклик, що надійшов, із з’єднання комутаційною системою з технічних причин. Усі або частина джерел викликів, що не обслуговані, здійснюють повторні виклики.

Потік з повторними викликами складається з первинних і повторних викликів. Оскільки параметр потоку повторних викликів залежить від стану комутаційної системи, то й потік з повторними викликами належить до класу потоків із простою післядією.

Параметр потоку повторних викликів можна визначити як добуток числа джерел повторних викликів j на параметр одного джерела λj Як модель потоку первинних викликів приймається найпростіший з параметром λ або примітивний з параметром λi потік. Параметр сумарного потоку дорівнює сумі параметрів потоків первинних і повторних викликів. Для найпростішого й примітивного потоків він відповідно становить

λΣ = λ + jβ; λΣ = (nij)· α + j·β.