Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 7. Методы распределения информации   /  Тема 7.5. Системы коммутации Ш-ЦСИО на базе асинхронного режима доставки (АТМ)

Содержание:

7.5.1. Особенности протоколов АТМ и конструктивные параметры систем АТМ, описывающие возможности вариантов реализации коммутатора на базе АТМ

МККТТ запропонував використовувати метод АТМ у Ш-ЦМІО на швидкостях до 150, а потім і до 600 Мбіт/с. Протоколи встановлення й роз’єднання віртуальних з’єднань, використовувані в методі АТМ, подібні до протоколів додаткової служби КП у ЦМІО, коли для встановлення й роз’єднання віртуальних каналів застосовуються процедури ЗКС № 7; разом з тим, способи передачі інформаційних блоків в ATM і КП істотно відрізнятимуться один від одного.

Як уже було відзначено, метод ATM розглядається як проміжний між КК і КП, що комбінує переваги обох методів. За тимчасовою прозорістю ATM порівняємо із КК, що дозволяє істотно зменшити час доставки й розширити список підтримуваних служб, чутливих до затримок. З іншого боку, статистичний напрямок, що є базою ATM, забезпечує гнучкий розподіл смуги пропускання, характерне для методу КП.

У той час, як у класичному протоколі HDLC використовується змінна довжина кадру, в ATM застосовується підхід, заснований на фіксованій довжині протокольної одиниці. Спрощення протоколів і зниження дисперсії затримки можуть розглядатися як переваги блоків фіксованої довжини, що забезпечують використання ATM у різних службах, включаючи й передачу мови. Детальний аналіз переваг фіксованого розміру блоку подано на рис. 7.5.1.

Рис. 7.5.1. Модель протоколів Ш-ЦМІО на базі АТМ

З урахуванням процедур ATM еталонна 7-рівнева модель взаємодії відкритих систем дещо змінюється. Між першим фізичним й другим канальним рівнями моделі вводяться два додаткових рівні, пов’язані з функціями ATM.

  1. Рівень ATM є спільним для всіх служб. Він забезпечує передачу блоків каналом зв’язку відповідно до змісту заголовка елемента й реалізується на кожному вузлі ATM. Функція заголовка містить у собі ідентифікацію віртуального каналу й виявлення помилок у заголовку.
  2. Рівень адаптації відображає інформацію, що надходить із верхнього рівня в протокольну одиницю ATM — елемент. Функції рівня адаптації поширюються тільки на інформаційне поле елемента і є «прозорими» для службової інформації. Прикладом адаптації є фрагментація кадрів протоколу HDLC на елементи ATM і зворотне перетворення. Відзначимо, що на відміну від рівня ATM процедури рівня адаптації істотно залежать від типу служби.

На рис. 7.5.2 наведено структури кадрів при синхронному режимі доставки й при ATM, а також структура елемента ATM.

Рис. 7.5.2. Структура кадрів:
а — синхронний режим доставки; б — АТМ; в — структурний елемент АМТ; ВК — віртуальний канал