Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 7. Методи розподілу інформації   /  Тема 7.3. Системи комутації каналів

Зміст:

7.3.4. Загальні вимоги до комутаційних систем у Ш-ЦМІО

Кілька років тому в усьому світі почалося будівництво мереж для підтримки широкосмугових служб. На початковому етапі розвитку Ш-ЦМІО залишалися незрозумілими такі питання, як склад широкосмугових служб, можливі швидкості передачі, тип і структура трафіка, можлива кількість і склад користувачів. Подібна невизначеність зажадала створення концепції гнучкої широкосмугової мережі, що могла б адаптуватися до будь-яких розумних змін з боку користувачів. Одним із центральних питань у новій концепції широкосмугових мереж є вибір принципу комутації.

Вимоги, пропоновані до комутаційних систем у Ш-ЦМІО:

  • максимальна гнучкість;
  • вища продуктивність порівняно із сучасними системами комутації;
  • поліпшені можливості використання смуги частот для трафіка пачкового типу;
  • адаптація до різних швидкостей передачі;
  • незалежність від відеослужби, що забезпечує підтримку мультисервісного трафіка.

Серед зазначених вимог виділимо перші дві, як найбільш важливі з погляду дослідників і розроблювачів при виборі методу комутації. Висока продуктивність визначається необхідністю підтримки відеослужб, тоді як гнучкість потрібна у зв’язку з неможливістю прогнозувати, які саме швидкості передачі можуть знадобитися за підтримкою в Ш-ЦМІО великої кількості служб.

У термінах проектування мережі гнучкість означає, що має бути гарантована повна незалежність в інтерфейсі «користувач — мережа». Іншими словами, інтерфейс має забезпечити «прозорий» доступ для користувача без яких-небудь обмежень на структуру протокольної одиниці (кадру, пакета тощо) і на спосіб синхронізації. Ключовим моментом, на якому базується гнучкість мережі, є динамічний розподіл зв’язних ресурсів. Такий підхід є ефективним засобом «боротьби» з будь-якими особливостями трафіка, включаючи і його пачкову структуру.

Окрім зазначених вимог необхідно мати на увазі дві проблеми при впровадженні нових систем комутації в Ш-ЦМІО.

По-перше, система комутації має бути реалізована на основі сучасної стандартної елементної бази, для того щоб забезпечити певні вартісні вимоги.

По-друге, при обслуговуванні мультисервісного трафіка показники якості обслуговування всіх складових трафіка мають бути щонайменше не гірше, ніж показники якості, забезпечувані в класичної вузькомсугової ЦМІО. Так, наприклад, для мовленнєвого трафіка мають бути збережені показники щодо ймовірності блокування й максимальної затримки для кожного встановленого з’єднання, що при переході до методів комутації, що використовує динамічний розподіл ресурсів, може бути досить проблематичним.