Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 7. Методы распределения информации   /  Тема 7.2. Системы распределения в сетях следующего поколения

Содержание:

7.2.2. NGN–система распределения информации

Першими кроками до створення NGN справедливо можна вважати розвиток мереж IP-телефонії. В рамках розвитку мереж IP-телефонії важливою роботою стала мережна модель розподіленого шлюзу, яка фізично розділила функції мережі з управління викликом і функції з підтримання сесії обміну даними, розмістивши їх у різних апаратних елементах — контролерах шлюзів і медіашлюзах, відповідно.

Запропонована модель була вдалою, але нежиттєздатною, тому зажадала появи низки доповнень, щоб стати повноцінним мережним рішенням — SoftSwitch, що зайняла провідне місце в NGN. Для координації робіт зі створення NGN, що представляє інтереси всіх зацікавлених компаній-виробників, був створений консорціум IPCC (International Packet Communication Consortium), що розробляє регламентуючі документи щодо NGN. На рис. 7.2.3 подано структурну схему NGN з її можливим вмістом і взаємодією рівнів.

На схемі на рівні доступу наведені:

  • існуюча телефонна мережа загального користування, що складається з опорно-транзитних станцій (ОПТС), АМТС і декількох районних АТС;
  • існуюча мережа передачі даних загального користування, яка має зв’язок з мережею Інтернет і з мережею широкосмугового доступу;
  • мультисервісна мережа доступу, що має серію пристроїв інтегрованого доступу (серії IAD) для інтеграції послуг традиційної телефонії і широкосмугового доступу, а також доступу за технологією IP.

Мережі доступу через обладнання шлюзування й агрегації пакетного трафіка (агрегація — це технологія об’єднання декілька фізичних каналів в один логічний гнучким вибором високошвидкісних з’єднань з комутаторами верхнього рівня) з опорною мережею IP/MPLS, які мають єдиний рівень мережного управління. На верхньому рівні представлені послуги і додатки. Представлена мережа має велику кількість вузлів, у яких здійснюється комутація всієї циркулюючої в мережі інформації.

Рис. 7.2.3. Побудова мережі NGN