Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 7. Методы распределения информации   /  Тема 7.2. Системы распределения в сетях следующего поколения

Содержание:

7.2.5. Мультисервисная сеть доступа

Однією з найперспективніших технологій високошвидкісного доступу в Інтернеті є ADSL. Вона дозволяє телекомунікаційним компаніям організовувати приватний захищений канал зв’язку між кінцевим користувачем та інтернет-провайдером. Її головні позитивні властивості — використання для передачі трафіка існуючих телефонних ліній (із збереженням телефонного номера) і висока швидкість передачі даних (до 8 Мбіт/с від провайдера до абонента і до 1,5 Мбіт/с у зворотному напрямі).

Рішення, що існують сьогодні, для побудови таких мереж можна умовно поділити на дві групи. Перша використовує обладнання, засноване на протоколі АТМ. Друга — обладнання на базі мережного протоколу IP/Ethernet, основними перевагами якої є:

  • невисока вартість за рахунок використання технології IP і високої інтеграції портів на модемних платах;
  • підтримка повного спектра DSL-технологій: існує можливість використовувати в одному комутаторі модулів VDSL, ADSL і G.SHDSL;
  • VLAN пропозиції для безпеки: VLAN використовується для розділення трафіка окремих користувачів і забезпечення їх безпеки;
  • можливість поетапного нарощування вузла доступу, починаючи з 24 портів.

Типове технічне рішення щодо побудови вузлів доступу в Інтернет включає такі компоненти: абонентське обладнання; обладнання вузла доступу з прив’язкою до існуючої транспортної мережі; програмно-апаратний комплекс для здійснення управління, білінгу, тарифікації. Розглянемо кожний з них детальніше.

Як «абонентський комплект» для ADSL-ліній використовують модеми. Як обладнання для вузла доступу застосовуються мультиплексори доступу DSLAM. Вибір конкретного пристрою залежить від місткості вузла доступу і потреби в подальшому розвитку.

Для організації транспортної мережі можна запропонувати два типових рішення.

Перше — оптичне кільце на вільних «темних» волокнах з використанням комутаторів з оптичними модулям FastEthernet або GigabitEthernet. Цей варіант дозволяє будувати мережі, які надійніші та краще масштабуються, тому з’являється можливість підключати в кожному вузлі доступу декілька ADSL-комутаторів, а механізми резервування трафіка підвищують надійність.

Друге — оптичні лінії типу «Point-to-point» або «зірка» з використанням Ethernet-медіаконверторів «мідь-оптика».

Для реалізації функцій управління і тарифікації абонентів необхідно використовувати маршрутизатор. Маршрутизатор виконує функції керування трафіком і забезпечення безпеки. Збір інформації для тарифікації може здійснюватися декількома способами:

  • збір статистики трафіка;
  • за допомогою програмного забезпечення, сумісного з маршрутизаторами за протоколом PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet);
  • за допомогою протоколу SNMP. У цьому разі білінгова система може збирати інформацію від об’єктів, що містять статистику за переданими кадрами і пакетами.