Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 7. Методы распределения информации   /  Тема 7.2. Системы распределения в сетях следующего поколения

Содержание:

7.2.6. Опорная сеть IP/MPLS

Опорна мережа IP/MPLS заснована на використанні так званих міток для винесення ухвали про перенаправлення пакетів у вузлах мережі.

У маршрутизаторах мережі MPLS (LSR — Label Switching Router) таблиці міток створюються на основі таблиць маршрутизації і дозволяють швидко перенаправляти пакети відповідно до їх міток. При цьому виконується заміна мітки пакету на нову мітку.

Виграш у часі перенаправлення (маршрутизації) пакетів у MPLS-маршрутизаторі забезпечується за рахунок набагато швидших алгоритмів ухвалення рішень про перенаправлення. У LSR відпадає необхідність пошуку необхідного маршруту відповідно до таблиць IP-маршрутів, які можуть сягати декількох сотень або навіть тисяч записів. Натомість здійснюється пошук за таблицею, кількість записів у якій в ідеальному випадку відповідає кількості інтерфейсів маршрутизатора.

Побудова мереж IP/MPLS і дія протоколів розглядатиметься в наступних розділах.

Рівень послуг і додатків (Service & Application), який забезпечує управління, логіку і виконання додатків або певної кількості послуг є рівнем постійного вдосконалення, як програмного, так і апаратного оснащення, і детальніше висвітлений в наступних розділах.