Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 6. Методы доступа   /  Тема 6.7. Контрольные вопросы и задания

Содержание:

6.7.1. Контрольные вопросы и задания

 1. Поясніть сутність доступу в мережу зв’язку, місце мереж доступу в загальній структурі ТКС.
 2. Поясніть відмінність між фіксованим і динамічним методами доступу.
 3. Яка основна проблема щодо забезпечення завадозахисту і як вона розв’язується в різних методах доступу?
 4. Яка відмінність у методах часового кодового, просторового і поляризаційного доступів?
 5. Поясніть відмінність в методах організації доступу FAMA та DAMA.
 6. Які методи доступу пов’язані з розв’язанням конфліктів і які методи розв’язання існують?
 7. Поясніть сутність протоколу Алоха. Які різновиди протоколів існують? Назвати їх переваги та недоліки.
 8. Поясніть протокольну модель мережі доступу. Які функції виконує мережа доступу?
 9. Поясніть склад базової моделі мережі доступу, призначення її елементів і відмінність від структури абонентської лінії класичної телефонної мережі.
 10. Які особливості мають мережі доступу на основі проводових, оптичних і радіоліній зв’язку?
 11. Які технології доступу діють у мережах доступу?
 12. Яким чином у мережах доступу використовуються фізичні ресурси сигналів і каналів зв’язку?
 13. Поясніть призначення модемів і особливості їх використання в мережах доступу.
 14. Які структури сигналів і для чого використовують у мережах доступу?
 15. Які просторові та поляризаційні параметри використовуються для забезпечення доступу на фізичному рівні і яким чином це відбувається?
 16. У чому сутність технології MIMO? Яким чином вона організована за допомогою N-антен?
 17. Які адаптивні процедури вирішуються в технології MIMO?
 18. На скільки можна збільшити пропускну здатність ділянки доступу, якщо вдвічі збільшити смугу частот ΔF або вдвічі — потужність сигналу?
 19. Яка ймовірність того, що за час τ = 1 с не з’явиться жодної заявки, коли відомо, що інтенсивність потоку цих заявок λ = 1 с?
 20. Який коефіцієнт підсилення антени діаметром 1 м на частоті 1 ГГц?
 21. Яка частка потужності неполяризованого сигналу (m = 0) може бути прийнята лінійно поляризованою антеною? Антеною кругової поляризації?
 22. Як необхідно орієнтувати приймальну антену по відношенню до поляризації поля сигналу в точці прийому?
 23. На скільки покращиться завадозахист прийому сигналів від одиночного прийому до двократного рознесеного, якщо відношення сигнал/шум = 30 дБ?
 24. Доведіть, що максимальне значення відносної пропускної здатності випадкового методу доступу в довільний момент часу дорівнює 0,18.
 25. Доведіть, що середнє відносне число повторних спроб доступу при випадковому методі доступу в довільний момент часу складає 1,72.
 26. Доведіть, що максимальне значення відносної пропускної здатності випадкового методу доступу в дискретний момент часу дорівнює 0,368.
 27. Дайте пояснення просторово-полярізаційному методу доступу.
 28. Які переваги має рознесений прийом?
 29. Яким чином реалізується вагове складання різних реалізацій прийнятого сигналу і що це дає для поліпшення якості зв’язку?
 30. Поясніть функцію ААР, АКЗ.
 31. Як впливає кореляція на ефективність рознесеного прийому?