Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 6. Методи доступу   /  Тема 6.6. Особливості використання просторово-поляризаційних параметрів при радіодоступі

Зміст:

6.6.4. Адаптація в задачах доступу

Адаптацію можна визначити як процес оптимізації відповідного алгоритму до змінних і випадкових у часі зовнішніх впливів. Стосовно задач доступу такими зовнішніми впливами є:

  • завадові дії з боку інших радіоелектронних систем, джерел штучного або природного походження;
  • впливи з боку середовища поширення радіосигналів, що призводять до випадкових змін параметрів прийнятих сигналів, до їх завмирань;
  • випадковість і нестаціонарність трафіка, що вимагає відповідного реагування з боку технології управління на рівні доступу з метою забезпечення необхідного рівня обслуговування LMS.

Для детального розгляду й обґрунтовування методів адаптації необхідно притягнути досить великий і серйозний математичний апарат теорії управління, марківських процесів, методів змінних стану й ін. Проте, враховуючи спрямованість цього підручника, зупинимося лише на кінцевих результатах і прикладах застосування адаптивних методів. Тут наголосимо лише на необхідності обґрунтування адаптивних методів за критеріями стійкості процедури, забезпечення спостережності, керованості, ідентифікованості й адаптованості пропонованих алгоритмів.