Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 4. Линии связи   /  Тема 4.12. Контрольные вопросы и задания

Содержание:

4.12.1. Контрольные вопросы и задания

 1. Наведіть параметри фізичних середовищ.
 2. Дайте визначення однорідного, неоднорідного, ізотропного й анізотропного середовищ.
 3. Наведіть конструкції різних ліній зв’язку й охарактеризуйте їх.
 4. Поясніть сутність скін-ефекту.
 5. Яка лінія називається однорідною? Яка лінія називається узгодженою?
 6. Наведіть еквівалентну схему двопроводової лінії.
 7. Поясніть сутність ефекту самоекранування в коаксіальній лінії.
 8. Якими параметрами коаксіальної лінії визначається хвильовий опір на високих частотах?
 9. Наведіть схему утворення зворотного та попутного потоків у неоднорідній лінії.
 10. Охарактеризуйте особливості волоконного світловоду.
 11. Дайте визначення апертурного кута і числової апертури.
 12. Дайте визначення профілю показника заломлення, наведіть ці профілі для різних ВС.
 13. Поясніть явище розширення імпульсів. Як це явище впливає на якість зв’язку?
 14. Які види дисперсії існують у ВС, якими явищами вони викликані?
 15. Наведіть визначення «вікон прозорості» ВС, порівняйте властивості ВС у кожному з них.
 16. Як впливають на якість стикування ВС відхилення їх геометричних параметрів від номінальних значень?
 17. Поясніть сутність проблеми електромагнітної сумісності.
 18. Дайте визначення вторинних параметрів взаємних впливів, поясніть їх сутність.
 19. Наведіть еквівалентну схему взаємних впливів у симетричній кабельній четвірці.
 20. Порівняйте процеси взаємних впливів у симетричних і коаксіальних кабелях.
 21. Які матеріальні об’єкти призводять до розсіювання потужності сигналу в радіоканалі?
 22. Чим відрізняються механізми розсіювання на дрібномасштабних і великомасштабних неоднорідностях?
 23. Які параметри випадкового сигналу можна описати нормальним законом розподілу ймовірності, які релеївським?
 24. Як на рівень сигналу, що приймається, впливають перешкоди на радіотрасі? Який інтервал радіорелейної лінії можна вважати відкритим?
 25. Який вплив на рівень сигналу, що приймається, мають відбиті від поверхні Землі промені?
 26. Порівняйте між собою різні лінії зв’язку: проводові, оптоволоконні та радіо. Які переваги та недоліки мають ці лінії?
 27. Чому для радіорелейних і супутникових ліній зв’язку здебільшого використовують сантиметровий і міліметровий діапазони частот?
 28. Поясніть, як і чому на рівень сигналу, що приймається, впливають складові, які входять в основне рівняння передачі.
 29. Назвіть основні фізичні механізми, що впливають на умови поширення радіохвиль.
 30. Як на поширення радіохвиль впливають рефракція і дифракція?
 31. Назвіть дві основні причини повільних завмирань сигналів у радіорелейних лініях зв’язку.
 32. Яка причина швидких завмирань сигналів у лініях стільникового та транкінгового зв’язку, в лініях САРД?
 33. Поясніть, чим відрізняються умови поширення радіосигналів у РРЛ і СЛЗ?
 34. Які методи ретрансляції використовуються в РРЛ?
 35. Які орбіти ШСЗ використовуються для організації ССЗ? Які переваги та недоліки має використання тих чи інших орбіт?
 36. Які основні служби складають ССЗ?
 37. Які методи ретрансляції використовуються в ССЗ?
 38. Які основні інформаційні потоки використовуються в РРЛ?