Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 4. Лінії зв’язку   /  Тема 4.11. Особливості радіоліній, радіорелейних і супутникових ліній зв’язку

Contents:

4.11.10. Методи організації супутникового зв’язку

Організація зв’язку в ССЗ може визначатися згідно з методами ретрансляції (безпосередньо між ЗС або через ЦЗС), а також згідно з ієрархічною побудовою (радіальна та радіально-вузлова).

Методи ретрансляції. Віддаленість ретранслятора і відсутність його безпосереднього обслуговування надає ССЗ відповідної специфіки. Найпростішим методом організації зв’язку між земними абонентськими станціями через ретранслятор за принципом «кожний з кожним» (рис. 4.11.15).

Рис. 4.11.15. Організація супутникового зв’язку за методом «кожний з кожним»

Такий метод застосовується для тих інформаційних систем, абоненти яких взаємодіють на основі рівноправних паритетних відносин.

Проте нерідко в інформаційних системах як центральна виступає одна із підсистем, яка виконує координуючі або контролюючі дії. До таких можна віднести центральний банк з його філіями в інших містах, головний офіс з його відділеннями тощо. В цьому разі для забезпечення контролюючих координуючих функцій виділяється центральна або вузлова станція, через яку відбуваються всі зв’язки інших абонентських земних станцій (рис. 4.11.16). Кожна АЗС передає свій груповий сигнал ГрсА на ретранслятор і сума і-х сигналів надходить на ЦЗС.

Рис. 4.11.16. Організація зв’язку абонентських земних станцій (АЗС) через центральну станцію (ЦЗС). Грс — груповий сигнал

Там ці сигнали відповідно оброблюються і з них формується загальний груповий сигнал ГрсΣ, що передається через РЗ на всі АЗС. Кожна з АЗС вибирає свій сигнал, у якому може бути інформація як від ЦЗС, так і від інших АЗС. Така організація зв’язку через ЦЗС може бути корисною також тоді, коли настає необхідність відмовити в доступі тій чи іншій АЗС. Окрім зазначених функцій, організація зв’язку через ЦЗС дозволяє покращити енергетику в лініях до АЗС порівняно з методом безпосереднього зв’язку, оскільки можливості і ресурси ЦЗС зазвичай перевищують можливості АЗС (у ЦЗС більша потужність передавача Рпер, більша площа антени тощо).