Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 4. Лінії зв’язку   /  Тема 4.11. Особливості радіоліній, радіорелейних і супутникових ліній зв’язку

Contents:

4.11.4. Особливості поширення радіохвиль у супутникових лініях зв’язку

Найбільш значними в СЛЗ є атмосферні впливи. Необхідно також ураховувати особливості впливу іоносфери на поляризацію сигналів у СЛЗ. Іоносфера породжує ефект Фарадея, що сприяє випадковості повороту площини поляризації і це може призвести до втрати зв’язку. Крім того, в атмосфері відбуваються загасання сигналів.

Найвпливовішими є загасання, що викликаються молекулярними резонансами, які відзначаються на частотах f = 22 ГГц (резонанс молекул парів води) та на f = 60 ГГц, де є резонанс молекулярного кисню O2. На цих частотах енергія сигналів сильно поглинається, особливо в кисні. Тому частоту f = 60 ГГц використовують для міжсупутникового зв’язку в космічному просторі, що забезпечує екранування космічних радіоліній від Землі.

Окрім резонансних, мають місце явища розсіювання енергії сигналів на різноманітних зосереджених неоднорідностях: частинках пилу, скопищах комах. Особливо значний вплив мають гідрометеори (сніг, дощ, туман), які найдужче проявляються в мікрохвильовому діапазоні.

Найбільший вплив виявляють усі ці механізми при низьких (менше 5—10°) кутах підйому променя, оскільки при цьому значно збільшується шлях, який проходить цей промінь в атмосфері. До того ж при таких малих кутах значний вплив чинять рефракція та дифракція. Таким чином, при малих кутах підйому зменшується енергетика лінії зв’язку, а також викривляється траєкторія, що нерідко призводить до втрати зв’язку. Зважаючи на це, при малих кутах (менше 5—10°) супутниковий зв’язок вести проблематично і не рекомендується.