Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 4. Линии связи   /  Тема 4.11. Особенности радиолиний, радиорелейных и спутниковых линий связи

Содержание:

4.11.4. Особенности распространения радиоволн в спутниковых линиях связи

Найбільш значними в СЛЗ є атмосферні впливи. Необхідно також ураховувати особливості впливу іоносфери на поляризацію сигналів у СЛЗ. Іоносфера породжує ефект Фарадея, що сприяє випадковості повороту площини поляризації і це може призвести до втрати зв’язку. Крім того, в атмосфері відбуваються загасання сигналів.

Найвпливовішими є загасання, що викликаються молекулярними резонансами, які відзначаються на частотах f = 22 ГГц (резонанс молекул парів води) та на f = 60 ГГц, де є резонанс молекулярного кисню O2. На цих частотах енергія сигналів сильно поглинається, особливо в кисні. Тому частоту f = 60 ГГц використовують для міжсупутникового зв’язку в космічному просторі, що забезпечує екранування космічних радіоліній від Землі.

Окрім резонансних, мають місце явища розсіювання енергії сигналів на різноманітних зосереджених неоднорідностях: частинках пилу, скопищах комах. Особливо значний вплив мають гідрометеори (сніг, дощ, туман), які найдужче проявляються в мікрохвильовому діапазоні.

Найбільший вплив виявляють усі ці механізми при низьких (менше 5—10°) кутах підйому променя, оскільки при цьому значно збільшується шлях, який проходить цей промінь в атмосфері. До того ж при таких малих кутах значний вплив чинять рефракція та дифракція. Таким чином, при малих кутах підйому зменшується енергетика лінії зв’язку, а також викривляється траєкторія, що нерідко призводить до втрати зв’язку. Зважаючи на це, при малих кутах (менше 5—10°) супутниковий зв’язок вести проблематично і не рекомендується.