Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 4. Лінії зв’язку   /  Тема 4.8. Електромагнітні впливи в лініях зв’язку

Зміст:

4.8.1. Сутність і класифікація впливів

Лінії зв’язку перебувають під постійним впливом сторонніх електромагнітних полів різного походження. Ці поля наводять струми та напруги в окремих лініях зв’язку, створюють перешкоди, погіршують якість зв’язку. Ці впливи називаються електромагнітними впливами або просто впливами на ЛЗ і складають сутність проблеми електромагнітної сумісності (ЕМС).

Ця проблема є спільною для всіх систем і пристроїв, пов’язаних з генерацією, прийомом і обробкою електричних сигналів, виникає внаслідок того, що ділянки лінії перебувають в електромагнітному полі, що створюється джерелом впливу (рис. 4.8.1). Проблема ЕМС має дві сторони: одні пристрої самі створюють впливи, інші ж підпадають під їх дію. Проблема ЕМС вимагає оптимального розв’язання двох завдань: захисту мереж і пристроїв від сторонніх впливів і обмеження впливів пристроїв, що створюють заважальні поля.

Рис. 4.8.1. Сутність електричного (а) і магнітного (б) впливів: «1—2» — лінія, яка створює вплив; «3—4» — лінія, на яку діє вплив

Класифікація впливів. Розмаїття впливів і особливості джерел впливів вимагають їхньої класифікації, яку наведено на рис. 4.8.2.

Рис. 4.8.2. Класифікація джерел впливів: ЛЕП — лінії електропередачі; ЛЗТ — лінії залізничного транспорту

Внутрішні впливи в одному кабелі називаються взаємними. Внутрішні й зовнішні впливи відрізняються низкою ознак: інтенсивністю, локалізацією, часом впливу.

У розв’язанні проблеми ЕМС виділяються такі етапи:

  • аналіз характеристик (інтенсивності, спектральних, часових характеристик тощо) сторонніх полів і їх залежності від стану зовнішнього середовища, часу, режиму роботи тощо;
  • дослідження законів індукування перешкод, ступеня їх впливу на якість передачі інформації;
  • розробка методів захисту кіл і трактів від впливу зовнішніх полів.