Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 4. Лінії зв’язку   /  Тема 4.8. Електромагнітні впливи в лініях зв’язку

Зміст:

4.8.4. Зовнішні впливи на лінії зв’язку

Вплив атмосферної електрики. При потужних грозових розрядах, напруга яких сягає декількох мільйонів вольт, струми блискавки, які потрапляють у кабель, руйнують його оболонку. Пошкодження виникають як при прямому потраплянні блискавки у кабель, так і в разі її потрапляння у землю, дерева, опори ліній електропередачі та ліній зв’язку, що знаходяться на відстані до 15—20 метрів від кабелю. При потраплянні блискавки в землю на певній відстані від кабелю виникає електрична дуга у напрямку до кабелю. В цьому разі виникають такі пошкодження: пробиття ізоляції між жилами, а також між жилами й оболонкою кабелю; розплавлення, обрив або коротке замикання жил; розплавлення свинцевої оболонки, пошкодження броні; пробиття зовнішнього ізолюючого покриття (шланга); виникнення вм’ятин на металевій оболонці кабелю.

Імовірність пошкодження кабельної лінії зростає в ґрунті з великим електричним опором (пісок, глина, граніт тощо). Дія атмосферної електрики на оптичні кабелі з металевими оболонками така сама, як і на металеві кабелі.

Кабелі з сталевими та свинцевими оболонками пошкоджуються частіше, ніж кабелі з алюмінієвими оболонками, які мають менший електричний опір.

Вплив ліній електропередачі. Впливи, які чинять ЛЕП, поділяються на електричні, магнітні та гальванічні. Електричні впливи виникають унаслідок дії ЛЕП, що створюють потужні електричні поля. Такі ЛЕП діють на повітряні лінії зв’язку, на кабельні лінії вони діють менше, оскільки електричне поле значно загасає у ґрунті. Магнітні впливи створюють лінії з великими струмами (це лінії електрифікованого залізничного транспорту), які створюють потужні магнітні поля. В цьому разі на металевих оболонках кабелів, у тому числі й оптичних, наводиться поздовжня електрорушійна сила. Вона створює небезпечний вплив. На лінії зв’язку діють як лінії змінного, так і постійного струму, перші впливають на частоті 50 Гц і на вищих гармоніках, які збігаються з смугою каналу тональної частоти; другі — за наявності пульсацій, які виникають внаслідок випрямлення струму. Гармонічні складові цих пульсацій діють у діапазоні до 30 кГц.

Якщо оптичні кабелі підвішуються на опорах ліній електропередачі з високою напругою, виникає вплив високої напруженості електричного поля на показник заломлення світловоду, що може призвести до деякої зміни параметрів передачі світловоду.

Особливо небезпечним є магнітний вплив на ЛЗ, коли на високовольтній лінії (ВВЛ) виникає аварійний режим: замикання проводів, падіння обірваного проводу на землю. У цьому разі на ВВЛ виникають великі струми — до 3000—5000 А.

Гальванічний вплив створюють лінії, які використовують землю як один із провідників (електрифіковані залізниці, трамвайні шляхи). Гальванічний вплив виникає також на лініях зв’язку, де дистанційне живлення здійснюється за схемою «провід — земля». Ці лінії створюють блукаючі струми, які протікають землею і є причиною корозії металевих кабельних оболонок.