Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 4. Линии связи   /  Тема 4.4. Линии связи на основе медных кабелей

Содержание:

4.4.3. Передача по коаксиальной линии

Поле в коаксіальній лінії (КЛ) сконцентровано в проміжку між внутрішнім і зовнішнім провідниками, воно відсутнє за межами зовнішнього провідника. Зовнішнім та внутрішнім провідниками протікають однакові, але протилежно спрямовані струми Іа = Іb = І, тому поля цих струмів за межами коаксіальної пари спрямовані протилежно й сумарне поле дорівнює нулю (рис. 4.4.7).

Рис. 4.4.7. Поле коаксіальної лінії

Важливою властивістю коаксіальної лінії є ефект самоекранування, який пов’язаний з поверхневим ефектом: робочий струм внутрішнього провідника концентрується на його поверхні, а струм зовнішнього провідника — на його внутрішній поверхні й не створює завад сусіднім парам, поле ж завади загасає в зовнішньому провіднику, струм завади концентрується на його зовнішній поверхні. Зі зростанням частоти ефект самоекранування збільшується (рис. 4.4.8), тому коаксіальні кабелі використовуються на високих частотах.

Рис. 4.4.8. Ефект самоекранування в коаксіальній лінії

Залежності параметрів передачі КЛ від частоти аналогічні цим залежностям у симетричній парі. При збільшенні діаметра зовнішнього провідника загасання коаксіальної лінії зменшується.

На практиці використовується коефіцієнт укорочення лінії. Цей параметр показує, як швидкість поширення енергії в лінії відрізняється від цієї швидкості у вільному просторі . Цей параметр необхідно враховувати при вимірюваннях на лініях зв’язку.