Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 3. Стандартизація мережних протоколів і телекомунікаційного обладнання   /  Тема 3.6. Контрольні запитання та завдання

Зміст:

3.6.1. Контрольні запитання та завдання

 1. Дайте визначення відкритої системи.
 2. У чому полягає основна причина стандартизації мережних рішень?
 3. Які існують основні типи стандартів у галузі телекомунікацій?
 4. Які організації відповідають за розробку міжнародних стандартів?
 5. Яка послідовність розробки та затвердження стандартів у групі IETF?
 6. У чому полягає відмінність і взаємозв’язок між стандартами фірм-виробників та міжнародними стандартами?
 7. Яка основна причина багаторівневої структури еталонної моделі взаємодії відкритих систем?
 8. Скільки та які саме рівні виділяються в ЕМВВС?
 9. У чому спільне та відмінність між поняттям інтерфейсу та протоколу?
 10. У чому полягає основна відмінність між мостами, комутаторами, шлюзами та маршрутизаторами мережі?
 11. Який рівень ЕМВВС враховує топологію мережі й управляє потоком даних?
 12. Який рівень ЕМВВС встановлює, обслуговує й управляє сеансами взаємодії прикладних програм?
 13. Які основні функції фізичного рівня?
 14. Наведіть приклади протоколів канального рівня.
 15. Скільки рівнів виділяється в стеку протоколів технології X.25?
 16. Які основні функції представницького рівня?
 17. На якому рівні здійснюється розв’язання задач маршрутизації?
 18. Наведіть приклади протоколів фізичного рівня.
 19. Які рівні ЕМВВС належать до мережозалежних, а які до мережонезалежних рівнів і чому?
 20. На якому рівні ЕМВВС використовується протокол FTP?
 21. Як називаються блоки даних на окремих рівнях ЕМВВС?
 22. У чому основна відмінність між протоколами TCP та UDP стека TCP/IP?
 23. Скільки рівнів виділяється в стеку протоколів технології ATM?
 24. На якому рівні ЕМВВС використовується протокол FDDI?
 25. Які основні задачі покладено на мережний рівень ЕМВВС?