Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 3. Стандартизація мережних протоколів і телекомунікаційного обладнання   /  Тема 3.4. Стандартні стеки мережних протоколів

Зміст:

3.4.10. Зв’язок стандартів IEEE 802 з моделлю OSI

Переважна більшість функціонуючих сьогодні локальних мереж відповідають стандартам, розробленим IEEE і ANSI. IEEE створив кілька комітетів для розробки стандартів у галузі локальних мереж. Узагальнено групи називаються IEEE 802 LAN Standards Committees (комітетами IEEE 802 зі стандартів у галузі локальних мереж):

  • 802.1 — верхні рівні й адміністративне управління;
  • 802.2 — управління логічним каналом даних (LLC);
  • 802.3 — CSMA/CD;
  • 802.4 — маркерна шина;
  • 802.5 — маркерне кільце;
  • 802.6 — міські мережі (MAN).

Комітет IEEE 802.1 розробляє документ оглядового характеру і координує співробітництво з ISO і ITU. Ним планується розробка рівня, який забезпечує взаємодію локальних і глобальних мереж. Стандарти IEEE набувають широке визнання. Європейська асоціація виробників обчислювальних машин (ECMA) проголосувала за прийняття стандарту IEEE 802.5 (маркерне кільце) як свій стандарт (ECMA-89).

Діяльність IEEE в галузі стандартизації викликала необхідність забезпечення максимальної сумісності специфікацій ISO і IEEE 802 (рис. 3.4.13). З цією метою комітети 802 за аналогією з канальним рівнем OSI розділили рівень каналу даних на два підрівні: управління доступом до середовища (МАС) й управління логічним каналом даних (LLC).

Рис. 3.4.13. Співвідношення рівнів IEEE 802 і моделі OSI

Як видно з рис. 3.4.13, підрівень MAC охоплює специфікації 802.3, 802.4, 802.5 і 802.6, а підрівень LLC включає 802.2. Розбиття рівня на два підрівні MAC/LLC надає цілу низку переваг. Насамперед, це дозволяє управляти доступом до спільного каналу, який розділяється, з автономних пристроїв DTE. По-друге, це надає можливість реалізувати децентралізований механізм управління (рівнорангові станції) і підвищує стійкість локальних мереж до помилок. По-третє, це забезпечує більш сумісний із глобальними мережами інтерфейс, оскільки LLC є підмножиною базової множини протоколу. По-четверте, LLC не залежить від конкретного методу доступу; MAC же залежить від протоколу. Цей підхід забезпечує мережам, заснованим на стандартах IEEE 802, гнучкий інтерфейс введення і виведення.

Три рівні (фізичний рівень, підрівні MAC і LLС) взаємодіють шляхом обміну протокольними блоками даних через точки доступу до сервісу (Service Access Point, SAP). Умовні назви точок доступу до сервісу (SAP) є такими:

  • PSAP — у верхній частині фізичного рівня;
  • MSAP — у верхній частині підрівня MAC;
  • LSAP — у верхній частині підрівня LLC.