Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  [→] Раздел 3. Стандартизация сетевых протоколов и телекоммуникационного оборудования  /  Тема 3.4. Стандартные стеки сетевых протоколов

Содержание:

3.4.11. Стек протоколов сетей следующего поколения

У NGN знайшов застосування тільки загальний принцип розподілу на рівні, а детальні розпорядження Рекомендації Х.200, що стосуються рівнів ЕМВВС, не використовуються (табл. 3.4.2).

Таблиця 3.4.2 Взаємовідношення NGN і ЕМВВС

Показник
ЕМВВС
NGN
Розподіл на рівні
Підтримується
Підтримується
Кількість рівнів
7
2 і більше (не обов'язково 7)
Тип інтерфейсів
Відкриті
Відкриті
Різновид протоколів
Певні протоколи рівнів ЕМВВС
Не обов'язково протоколи ЕМВВС

Кожна телекомунікаційна підсистема такої мультисервісної мережі NGN може використовувати різну техніку для обробки свого трафіка (голосу, даних, відео) і на кожній стадії цього процесу можуть застосовуватися різні стандарти. На границі мережі ці потоки мають бути приведені до єдиного формату. Це завдання виконують шлюзи, які відіграють вирішальну роль, наприклад, у взаємодії пакетної мережі і мережі ТМЗК. Шлюзи в мережі NGN належать до рівня доступу. Усього в ієрархічній структурі мережі на основі технології Softswitch, як було показано в другому розділі, від двох до чотирьох рівнів. Це, крім рівня доступу, базовий рівень (ядро), рівень управління і прикладний рівень (рівень послуг).