Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 3. Стандартизація мережних протоколів і телекомунікаційного обладнання   /  Тема 3.4. Стандартні стеки мережних протоколів

Зміст:

3.4.5. Стек протоколів технології Х.25

Протокол пакетної передачі цифрової інформації Х.25 організований за трирівневою архітектурою, що відповідає трьом нижнім рівням ЕМВВС. Три рівні Х.25 показано на рис. 3.4.6. Взаємозв’язок між цими трьома рівнями і рівнями ЕМВВС показано на рис. 3.4.7.

Рис. 3.4.6. Рівні технології Х.25

Рис. 3.4.7. Взаємозв’язок між рівнями Х.25 і рівнями ЕМВВС

Нижній фізичний рівень забезпечує необхідне фізичне з’єднання між DTE і DСЕ. Протоколом рівня каналу є версія високорівневого управління каналом (High Level Date Link Control, HDLC), що називається збалансованою процедурою доступу до каналу (Link Access Procedures Balanced, LAPB).

Унаслідок низької якості каналів зв’язку для забезпечення прийнятної семантичної прозорості наскрізного з’єднання в мережі було потрібно використання складних протоколів, що здійснюють розмежування кадрів і захист від помилок. Блоку рівня каналу передачі даних протоколу LAPB присвоєно спеціальну назву — кадр (frame). Типовий формат кадру показано на рис. 3.4.8.

Рис. 3.4.8. Типовий формат кадру