Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  [→] Раздел 3. Стандартизация сетевых протоколов и телекоммуникационного оборудования  /  Тема 3.4. Стандартные стеки сетевых протоколов

Содержание:

3.4.6. Стек протоколов технологии Frame Relay

Протокол Frame Relay є розвитком протоколу Х.25 і відрізняється від останнього помітним спрощенням структури. Перше спрощення полягає у відмові від механізмів квитування і відновлення інформації на рівні протоколу, хоча різні аплікації, що використовують транспортне середовище Frame Relay, як і раніше, містять ці процедури. Причиною усунення цих процедур став розвиток технології цифрових систем зв’язку і висока якість створюваних ними цифрових каналів. У результаті завадозахищеність протоколу Х.25, де забезпечується відновлення переданої інформації на канальному і мережному рівні, виявилася надлишковою.

Другим спрощенням протоколу Frame Relay стала орієнтація на канальний рівень передачі і скасування процедур мережної маршрутизації всередині протоколу. Таким чином, якщо протокол Х.25 включає три рівні протоколу, то протокол Frame Relay має тільки два неповних рівні (рис. 3.4.9). Це не означає, що процедури встановлення віртуального шляху були повністю виключені із протоколу, оптимізація була пов’язана зі структурою адресного поля, де в протоколі Frame Relay задавалася адреса не кінцевого абонента, а тільки найближчого вузла мережі.

Рис. 3.4.9. Порівняння рівнів архитектур OSI, Х.25 і Frame Relay:
PLP (Packet Layer Protocol) — протокол рівня пакетної передачі;
LAPB (Link Access Procedure — Balanced) — процедура доступу до каналу передачі (В-каналу);
LAPF (Link Access Procedure to Frame Mode Bearer Services) — процедура доступу до режиму кадрової передачі