Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 3. Стандартизація мережних протоколів і телекомунікаційного обладнання   /  Тема 3.4. Стандартні стеки мережних протоколів

Зміст:

3.4.8. Сімейство протоколів DECnet

Digital Equipment Corporation (Digital) розробила сімейство протоколів DECnet з метою забезпечення своїх комп’ютерів раціональним способом зв’язку один з одним. Випущена в 1975 р. перша версія DECnet забезпечувала можливість зв’язку двох прямо підключених мінікомп’ютерів PDP-11. В останні роки Digital включила підтримку для непатентованих протоколів, однак DECnet, як і раніше, залишається найважливішим з мережних виробів, пропонованих Digital.

На сьогодні випущено п’яту версію (Phase V) основного виробу DECnet, яку іноді ще називають DECnet/OSI. DECnet Phase V являє собою належним чином розширений набір комплекту протоколів OSI, що підтримує всі протоколи OSI, а також кілька інших патентованих і стандартних протоколів, які підтримувалися попередніми версіями DECnet. Що стосується раніше внесених змін до протоколу, DECnet Phase V сумісна з попередньою версією — Phase IV.

У цілому DECnet не є архітектурою мережі, а являє собою ряд виробів, що відповідають архітектурі цифрової мережі (Digital Network Architecture — DNA) компанії Digital. Як і більшість інших складних мережних архітектур, що поставляються великими постачальниками систем, DNA підтримує великий набір як патентованих, так і стандартних протоколів. Перелік технологій, які підтримує DNA, постійно зростає в міру того, як Digital реалізує нові протоколи. Рис. 3.4.12 ілюструє загальну схему архітектури DNA і зв’язок деяких її компонентів з еталонною моделлю OSI.

Рис. 3.4.12. Зв’язок компонентів архітектури DNA з еталонною моделлю і стеком протоколів OSI

Як видно з рис. 3.4.12, DNA підтримує різні реалізації фізичного і канального рівнів. Серед них такі відомі стандарти, як Ethernet, Token Ring, FDDI, IEEE 802.2 і Х.25. DNA також пропонує протокол канального рівня для традиційного двоточкового з’єднання, яке називається протоколом повідомлень цифрового зв’язку (Digital Data Communications Message Protocol, DDCMP), і шину із пропускною здатністю 70 Mбіт/с, яка використовується для групи абонентів VAX, яка називається Computer-room Interconnect bus (CI bus) — шина взаємодії машинного залу.

DECnet підтримує мережні рівні як без встановлення з’єднання, так і зі встановленням з’єднання. Обидва мережних рівня реалізуються протоколами OSI. Реалізації без встановлення з’єднання використовують протоколи CLNP і CLNS. Мережний рівень зі встановленням з’єднання заснований на протоколах X.25 PLP, що також відомий як X.25 level 3 (Рівень 3 Х.25), і CMNP — протокол мережі зі встановленням з’єднання.