Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 3. Стандартизація мережних протоколів і телекомунікаційного обладнання   /  Тема 3.3. Еталонна модель взаємодії відкритих систем

Зміст:

3.3.8. Сеансовий рівень. Функції та приклади протоколів

Сеансовий рівень (Session layer) призначений для організації й управління сеансами взаємодії прикладних процесів відповідно до стандартів і контролює їх дотримання, тобто відповідає за організацію сеансів обміну інформацією між кінцевими пристроями. На цьому рівні виконуються функції, необхідні для здійснення зв’язку в мережі двох аплікацій, фіксуючи, яка із взаємодіючих сторін є активною на даний момент, і надаючи засоби синхронізації. У разі переривання сеансу протоколи цього рівня забезпечують його відновлення без втрат, вставляючи контрольні точки в довгі передачі, щоб у разі відмови можна було повернутися назад до останньої контрольної точки, а не починати все спочатку. В інших випадках — повідомляють про неможливість подальшої роботи. На цьому рівні створюються порти для прийому і передачі повідомлень, а також організується їх підключення до процесів. Таким чином, основними функціями сеансового рівня є:

  • визначення адреси запитуваної функції або інформації;
  • передвстановлення зв’язку з вузлом, де розташовані ця функція або інформація;
  • отримання згоди на встановлення зв’язку;
  • перевірка необхідних ресурсів для обміну;
  • обмін інформації про протоколи, які використовуватимуться в процесі взаємодії.

Сеансовий рівень зі встановленням з’єднання забезпечує такі засоби організації і синхронізації обміну даними між її користувачами:
а) засоби встановлення сеансового з’єднання з іншим користувачем, обміну даними по цьому з’єднанню і його звільнення;
б) засоби узгодження правил використання ознак для обміну даними, синхронізації і звільнення з’єднання, а також організації обміну даними в напівдуплексному і дуплексному режимах;
в) засоби встановлення точок синхронізації в діалозі, а у разі помилок відновлення діалогу із заздалегідь узгодженої точки синхронізації;
г) засоби переривання діалогу і його наступного відновлення із заздалегідь погодженої точки.

Отже, сеансовий рівень призначений для встановлення, підтримки й припинення зв’язку між аплікаціями або процесами, що виконуються в різних частинах мережі, а його необхідність визначається складністю мережі і прагненням забезпечити високу надійність передачі інформації. На практиці сеансовий рівень рідко реалізується у вигляді окремих протоколів, оскільки його функції часто поєднують із функціями прикладного рівня і визначають в одному протоколі. На сеансовому рівні використовується два протоколи:

  • NetBIOS (Network Basic Input/Output System), що відповідає за встановлення з’єднання між двома комп’ютерами, за обробку довгих повідомлень і за виявлення й усунення помилок. На цьому рівні аплікація звільняється від необхідності враховувати всі деталі роботи мережі;
  • Winsock (Windows Sockets), що обробляє запити введення-виведення для аплікацій Інтернет у середовищі Windows. Winsock походить від сокетів UNIX, які використовувалися для встановлення з’єднання й обміну даними між двома програмними процесами на одному й тому самому комп’ютері або в мережі.