Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 3. Стандартизація мережних протоколів і телекомунікаційного обладнання   /  Тема 3.3. Еталонна модель взаємодії відкритих систем

Зміст:

3.3.9. Представницький рівень. Функції та приклади протоколів

Представницький рівень (Presentation layer) забезпечує роботу прикладного рівня за рахунок узгодження форми і синтаксису подання інформації взаємодіючих процесів, тобто приводять останню до необхідної для прикладних процесів форми, не змінюючи при цьому її змісту. Цей рівень виконує:

  • встановлення формату, який використовується для обміну інформацією з мережними пристроями;
  • перетворення з формату прикладного рівня в проміжний формат;
  • зміна або конвертування набору символів;
  • шифрування, дешифрування і стиснення інформації;
  • перетворення протоколів.

За рахунок представницького рівня інформація, передана прикладним рівнем однієї системи, завжди зрозуміла прикладному рівню іншої системи. За допомогою засобів даного рівня протоколи прикладних рівнів можуть перебороти синтаксичні розбіжності в представленні даних або ж розбіжності в кодах символів, наприклад у кодах ASCII. На цьому рівні може виконуватися шифрування й дешифрування даних, завдяки якому таємність обміну даними забезпечується відразу для всіх прикладних служб. Прикладом такого протоколу є протокол Secure Socket Layer (SSL), який забезпечує секретний обмін повідомленнями для протоколів прикладного рівня стека TCP/IP.

Таким чином, на цьому рівні виконується структурування інформації, перетворення символьних потоків, засекречування інформації, а в режимі прийому інформації — контроль над тим, щоб дані, які передаються на прикладний рівень, були в потрібному форматі або за необхідності конвертувалися в такий формат і могли розсекречуватися. На цьому рівні функціонує також процес переадресації, що виконується однойменним пристроєм, відомим як Redirector, що визначає, чим має бути оброблений запит — локальним комп’ютером або пристроєм мережі.

Основні функції представницького рівня реалізуються за допомогою шлюзів, тобто пристроїв або програм, які служать точкою з’єднання між двома різними мережами. Нижче наведений список найпоширеніших шлюзів:

  • GSNW (Gateway Services for Netware) — програмне забезпечення, що поставляється з операційними системами Windows NT і Windows 2000 Server. Цей шлюз дозволяє клієнтам сервера отримати доступ до файлів на сервері Netware компанії Novell, виконує необхідні перетворення даних між SMB (Server Message Block), який використовується у системах Microsoft, і NCP (Netware Core Protocol) — протоколом розподілу (спільного використання) файлів у мережах Netware;
  • шлюз електронної пошти перетворює повідомлення від різних несумісних систем електронної пошти в один із загальноприйнятих форматів Інтернету, наприклад у SMTP. Це дозволяє передавати повідомлення, наприклад, від комп’ютера Macintosh з поштовим клієнтом Eudora у систему Lotus Notes у мережі Netware. Незважаючи на відмінності систем електронної пошти, повідомлення успішно проходять і можуть бути прочитані;
  • шлюз SNA (Systems Network Architecture) входить до складу архітектури IBM, що використовується в мейнфреймах, таких як AS/400. За допомогою програмного забезпечення шлюзу SNA комп’ютери локальної мережі можуть отримати доступ до файлів і аплікацій мейнфрейму.