Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  [→] Раздел 3. Стандартизация сетевых протоколов и телекоммуникационного оборудования  /  Тема 3.2. Основные организации по стандартизации сетевых решений

Содержание:

3.2.1. Типы сетевых стандартов

Роботи зі стандартизації телекомунікаційних технологій, протоколів і окремих мережних рішень ведуться великою кількістю організацій. Залежно від статусу організацій розрізняють такі види стандартів (рис. 3.2.1):

  • стандарти окремих фірм (наприклад, стек протоколів DECnet компанії Digital Equipment, протоколи IGRP/EIGRP фірми Cisco Systems);
  • стандарти спеціальних комітетів і об’єднань, створюваних декількома фірмами, наприклад стандарти технології ATM, які розробляються спеціально створеним об’єднанням ATM Forum, що нараховує близько 100 колективних учасників, або стандарти союзу Fast Ethernet Alliance;
  • національні стандарти, наприклад стандарт FDDI, один із численних стандартів, розроблених Американським національним інститутом стандартів (ANSI), або стандарти безпеки для операційних систем, розроблені Національним центром комп’ютерної безпеки (NCSC) Міністерства оборони США;
  • міжнародні стандарти, наприклад модель і стек телекомунікаційних протоколів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO), численні стандарти Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU), у тому числі стандарти на мережі наступного покоління (NGN), технології управління (TMN), інтелектуальних інформаційних мереж (IIN) і багато інших.

Рис. 3.2.1. Ієрархія мережних стандартів

Деякі стандарти, безперервно розвиваючись, можуть переходити з однієї категорії в іншу. Зокрема, фірмові стандарти на продукцію, яка набула значного поширення, зазвичай стають міжнародними стандартами де-факто, оскільки змушують виробників з різних країн дотримуватися фірмових стандартів, щоб забезпечити сумісність своїх виробів із цими популярними продуктами. Більш того, через значне поширення окремі фірмові стандарти стають основою для національних і міжнародних стандартів де-юре. Наприклад, стандарт Ethernet, спочатку розроблений компаніями Digital Equipment, Intel і Xerox, через якийсь час і в дещо зміненому вигляді був прийнятий як національний стандарт IEEE 802.3, а потім організація ISO затвердила його як міжнародний стандарт ISO 802.3.