Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 2. Сети связи последующего поколения: архитектура, основные характеристики и услуги   /  Тема 2.5. Контрольные вопросы и задания

Содержание:

2.5.1. Контрольные вопросы и задания

  1. Розкрийте базові принципи концепції NGN.
  2. Поясніть основні відмінності NGN від раніше відомих концепцій.
  3. Охарактеризуйте переваги NGN для оператора та користувача.
  4. Які особливості притаманні інфокомунікаційним послугам?
  5. Надайте характеристику й визначити особливості архітектури NGN.
  6. Яким чином здійснюється взаємодія основних рівнів NGN?
  7. Які існують основні варіанти реалізації концепції NGN?
  8. Що можна віднести до першочергових проблем щодо реалізації концепції NGN?
  9. Які подальші перспективи становлення та розвитку концепції NGN?
  10. Розкрийте зміст концепції IMS, розкажіть про її призначення, архітектуру та послуги.