Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.  /  Зміст  /  Розділ 2. Мережі зв’язку наступного покоління: архітектура, основні характеристики й послуги  /  Тема 2.5. Контрольні запитання та завдання

Зміст:

2.5.1. Контрольні запитання та завдання

  1. Розкрийте базові принципи концепції NGN.
  2. Поясніть основні відмінності NGN від раніше відомих концепцій.
  3. Охарактеризуйте переваги NGN для оператора та користувача.
  4. Які особливості притаманні інфокомунікаційним послугам?
  5. Надайте характеристику й визначити особливості архітектури NGN.
  6. Яким чином здійснюється взаємодія основних рівнів NGN?
  7. Які існують основні варіанти реалізації концепції NGN?
  8. Що можна віднести до першочергових проблем щодо реалізації концепції NGN?
  9. Які подальші перспективи становлення та розвитку концепції NGN?
  10. Розкрийте зміст концепції IMS, розкажіть про її призначення, архітектуру та послуги.