Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 1. Основы построения телекоммуникационных систем   /  Тема 1.6. Контрольные вопросы и задания

Содержание:

1.6.1. Контрольные вопросы и задания

 1. Розкрийте цілі та задачі Глобальної інформаційної інфраструктури.
 2. Поясніть функціональну структуру ГІІ.
 3. Які головні елементи виділяються в ГІІ?
 4. Які основні шляхи й особливості створення Національної інформаційної інфраструктури в Україні? Якими керівними документами вони регламентуються?
 5. Дайте визначення термінам: інформаційна інфраструктура, інформаційно-телекомунікаційна структура, інформаційні послуги, інформаційні процеси, інформаційні технології.
 6. Поясніть склад загальної архітектури сучасних ТКС.
 7. Розкрийте призначення та склад транспортної підсистеми ТКС.
 8. Поясніть склад підсистем підтримки ТКС.
 9. Відповідно до яких критеріїв здійснюється класифікація телекомунікаційних мереж?
 10. Яка існує класифікація клієнтів мережі?
 11. Наведіть класифікацію операторів зв’язку.
 12. Класифікуйте послуги зв’язку.
 13. Охарактеризуйте основні технології транспортних мереж. Поясніть їх спільні та відмінні риси.
 14. Дайте характеристику технологій доступу, розкажіть про їх призначення та особливості функціонування.
 15. Порівняйте технології мобільного зв’язку.
 16. Дайте характеристику технологіям локальних мереж, їх перевагам і недолікам.
 17. Сформулюйте вимоги до сучасних і перспективних ТКС.