Телекоммуникационные системы и сети. Структура и основные функции. Том 1  /  Содержание  /  Раздел 1. Основы построения телекоммуникационных систем   /  Тема 1.3. Классификация сетей, клиентов, операторов и услуг связи

Содержание:

1.3.4. Классификация услуг связи

Послуги, що надаються в рамках існуючих ТКС, поділяють на такі групи (рис. 1.3.9):

 • базові послуги, орієнтовані на встановлення з’єднання з використанням існуючих мережних технологій між двома кінцевими терміналами;
 • додаткові види обслуговування: послуги, які надаються разом з базовими і орієнтовані на підтримку додаткових списків можливостей;
 • послуги доступу, орієнтовані на організацію доступу до ресурсів і точок присутності інтелектуальних мереж і мереж передачі даних:
  • інформаційно-довідкові послуги, орієнтовані на надання інформації з баз даних, що входять до структури ТКС;
  • послуги віртуальних приватних мереж: послуги, орієнтовані на організацію та підтримку функціонування технології VPN;
  • послуги мультимедіа: послуги, орієнтовані на забезпечення і підтримку функціонування мультимедійних аплікацій з боку мережі.

Рис. 1.3.9. Класифікація послуг зв’язку

Базові послуги. До базових послуг належать:

 • послуги місцевого, міжміського, міжнародного телефонного зв’язку, що надаються з використанням (повним або частковим) тієї чи іншої мережної технології. Базові послуги телефонії в сучасних мережах можуть використовувати технології компресії (стиснення) мовлення;
 • послуги з передавання факсимільних повідомлень між термінальним обладнанням користувачів;
 • послуги служб передачі даних (надання виділеного каналу передачі даних, постійного і комутованого доступу до мережі Інтернет, віртуальних приватних мереж передачі даних);
 • послуги телематичних служб («електронна пошта», «голосова пошта», «доступ до інформаційних ресурсів», телефонія IP-протоколом, «аудіоконференція» і «відеоконференція»);
 • послуги служб рухомого зв’язку;
 • послуги постачальників інформації: відео та аудіо за запитом, «інтерактивні новини» (для користувача реалізується можливість перегляду, прослуховування і читання інформації про події, що відбулися за якийсь час), «електронний супермаркет» (користувач вибирає товар в «електронному магазині», одержує докладну інформацію про його споживацькі властивості, ціну та ін.), дистанційне навчання;
 • послуги з організації модемних з’єднань між термінальним обладнанням користувачів;
 • послуга доставки інформації «64 кбіт/с без обмежень» і послуги надання зв’язку, визначені для технології ISDN для встановлення з’єднань між термінальним обладнанням користувачів, що базуються на ній. Послуга може надаватися користувачам, що використовують термінали ISDN.

Додаткові види обслуговування. Надання базових послуг може супроводжуватися додатковими видами обслуговування, які розширюють можливості користувача з отримання інформації про з’єднання тональних повідомлень, а також дозволяють змінювати конфігурацію з’єднання. Користувачам можуть бути доступні такі додаткові види обслуговування:

 • ідентифікації викликаючої лінії (CLIP);
 • заборона ідентифікації викликаючої лінії (CLIR);
 • надання ідентифікації підключеної лінії (COLP);
 • безумовна переадресація виклику (Call Forwarding No Reply);
 • переадресація виклику при зайнятості (Call Forwarding Busy);
 • безумовна переадресація виклику (Call Forwarding Unconditional);
 • ідентифікація зловмисного виклику (MOD);
 • індикація очікуваного виклику/повідомлення (Call/Message Waiting);
 • завершення виклику (Call Completion);
 • паркування і перехоплення викликів (Call Park/Pick-up);
 • утримання виклику (Call Hold);
 • замкнута група користувачів (CUG);
 • конференц-зв’язок із розширенням (CONF) тощо.

Слід зазначити, що залежно від типу підключення і термінального обладнання, що використовується, список і алгоритми надання послуг можуть різнитися.

Послуги доступу. Основними послугами доступу, підтримуваними ТКС, є:

 • послуги доступу з комутованого з’єднання з підтримкою процедур точки доступу й авторизації, які застосовуються як для підтримки WWW, E-mail, FTP-аплікацій, так і для доступу до мереж IР-телефонії;
 • послуги доступу до ресурсів інтелектуальних мереж зв’язку (ІМЗ) із забезпеченням підтримки таких видів послуг:
  • «Безкоштовний виклик»;
  • «Телеголосування»;
  • «Виклик з додатковою оплатою»;
  • «Виклик за передплаченою картою»;
 • послуги доступу до інформаційно-довідкових ресурсів з підтримкою точки доступу й авторизації доступу (функція Service Node при доступі до зовнішніх ресурсів).

Послуги VPN. Розрізняють такі види послуг віртуальних приватних мереж:

 • віртуальна приватна мережа (VPN) на основі комутованих з’єднань з підтримкою адресного простору VPN;
 • віртуальна приватна мережа на основі постійних з’єднань.

Послуги мультимедіа. Мультимедійні послуги можна розглядати з двох позицій:

 • з позиції абонентів послуг зв’язку;
 • з позиції постачальника послуг (оператора зв’язку).

З погляду абонентів, мультимедійна послуга зв’язку є можливістю мережі забезпечити функціонування специфічних мультимедійних аплікацій, призначених для користувача. Фактично абоненту байдуже, на базі якої мережі надається мультимедійна послуга, тобто послуга не залежить від технологічної платформи мережі.

Мультимедійна аплікація, призначена для користувача, є аплікацією, яку одночасно підтримує декілька «одиниць» представлення аудіовізуальної інформації і надає абонентам спільний інформаційний простір у рамках одного сеансу зв’язку. Як приклади мультимедійних аплікацій можна навести такі: спільна робота з документами і графікою, «біла дошка», дистанційне навчання, телемедицина та ін.

Оператор зв’язку розглядає мультимедійну послугу зв’язку як перенесення комбінації двох або більше «одиниць» представлення аудіовізуальної інформації (тобто відео, звуку, тексту) між абонентами (групами абонентів) у рамках мережної інфраструктури і з урахуванням складу і можливостей обладнання, що використовується. Таким чином, можливість надання тієї чи іншої мультимедійної послуги повністю залежить від технологічної платформи мережі.

Європейський інститут стандартизації у галузі зв’язку (ETSI) ввів поняття «широкосмугові мультимедійні послуги». Під такими послугами розуміються послуги зв’язку, надання яких здійснюється на базі широкосмугових мереж зв’язку, здатних забезпечити перенесення інформації (контенту) у вигляді безперервних потоків пакетів/чарунок у режимі реального часу. Класифікувати мультимедійні послуги зв’язку і пропозиції можна з різних точок зору і з використанням різних критеріїв.