Навчальні матеріали  /  Вища освіта  /  Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.

Телекомунікаційні системи та мережі. Том 1. Структура й основні функції.

Педагогічний програмний засіб (ППЗ) «Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. Том 1» є електронним підручником, у якому зібрано і викладено матеріал лекційних і практичних занять відповідно до програм різних дисциплін напрямку «Телекомунікації».

Перший том присвячено основам побудови та функціонування телекомунікаційних систем і мереж. Подано огляд існуючих мережних і телекомунікаційних технологій, а також важливих мережних елементів: ліній зв’язку, систем передавання, розподілу інформації, електроживлення тощо.

Крім текстових матеріалів у ППЗ використано мультимедіа-компоненти: flash-анімації, кінофрагменти, фотографії, схеми, таблиці, інтерактивні тренажери, посилання на рекомендовану літературу та ін.

Рекомендовано для підготовки студентів вищих технічних навчальних закладів напрямку «Телекомунікації». ППЗ розроблено ТОВ «Компанія СМІТ» на замовлення кафедри «Телекомунікаційні системи» Харківського національного університету радіоелектроніки.

Автори: Поповський В.В, Лемешко О.В.; Ковальчук В.К.; Плотніков М.Д.; Картушин Ю.П.; Попонін О.М.; Агєєв Д.В.; Сабурова С.О., Олійник В.Ф., Персиков А.В.; Лошаков В.А. Селіванов К.О.

Друге видання. Виправлено та доповнено. 2018.

Коментарі