Навчальні матеріали  /  Професійно-технічна освіта  /  Інформаційні технології

Інформаційні технології

Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Інформаційні технології (за видами економічної діяльності)» — призначений для доповнення і розширення можливостей традиційних засобів навчання. Охоплює питання,  передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Інформаційні технології (за видами економічної діяльності)».

Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист№ 1/11-9215 від 21.12.07 р.)

ППЗ містить 3 теми (105 годин) теоретичної частини та 18 лабораторно-практичних робіт (48 годин). Зміст забезпечує достатню повноту та цілісність поданого матеріалу в галузі інформаційних технологій.

Коментарі