eLearning Materials  /  Професійно-технічна освіта  /  Technology and Materials Science of Stonework

Technology and Materials Science of Stonework

Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Технологія та матеріалознавство кам'яних робіт» — охоплює питання, передбачені типовою навчальною програмою з предметів «Технологія кам’яних робіт» і «Матеріалознавство» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 7122.2 «Муляр».

Схвалено  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-151 від 20.01.07 р)

ППЗ містить 40 розділів (212 годин) теоретичної частини і 5 лабораторно-практичних робіт (10 годин) практичної частини, зорієнтований на сучасні форми навчання, забезпечує сумісність з традиційними навчальними матеріалами, повністю відповідає нормативним документам, які регламентують зміст освіти.

Коментарі