Lernmaterialien  /  Професійно-технічна освіта  /  Mechaniker für Landmaschinen und Geräte (Schlosserhandwerk)

Mechaniker für Landmaschinen und Geräte (Schlosserhandwerk)

Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (слюсарна справа)» — дозволяє методично правильно організувати як індивідуальну, так і групову роботу учнів згідно з типовою навчальною програмою і Державним стандартом професійно-технічної освіти з професії 7233.2 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування».

Схвалено  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист№ 1/11-6648 від 25.12.08 р.)

ППЗ містить 5 розділів (66 годин) теоретичної частини. Зміст ППЗ повністю відповідає вимогам чинної програми, сучасним науковим знанням у зазначеній предметній галузі, зорієнтований на сучасні форми навчання.

Коментарі