eLearning Materials  /  Професійно-технічна освіта  /  The Repairman of Agricultural Machinery and Equipment (The System of Technical Equipment and Machine Support Service)

The Repairman of Agricultural Machinery and Equipment (The System of Technical Equipment and Machine Support Service)

Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування (система технічного обслуговування і ремонту машин)» — дозволяє методично правильно організувати як індивідуальну, так і групову роботу учнів з даного курсу згідно з типовою навчальною програмою і Державним стандартом професійно-технічної освіти з професії 7233.2 «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування».

Схвалено  Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист№ 1/11-6648 від 25.12.08 р.)

ППЗ містить 34 теми (128 годин) теоретичної частини. ППЗ призначений для використання у різних формах організованого та самостійного навчання учнів.

Коментарі