The Repairman of Agricultural Machinery and Equipment (The System of Technical Equipment and Machine Support Service)

Зміст

 • Розряди 1—2
  • 1.1. Завдання та зміст системи технічного обслуговування машин
   • 1.1.1. Основні положення та елементи в системі технічного обслуговування машин
   • 1.1.2. Пункти технічного обслуговування машинно-тракторних агрегатів
   • 1.1.3. Обладнання для заправки та зберігання пально-мастильних матеріалів
   • 1.1.4. Інструмент, обладнання, пристрої для проведення технічного обслуговування та ремонту автотракторних засобів і сільськогосподарських
   • 1.1.5. Оглядові ями (канави), естакади, підйомники
   • 1.1.6. Контрольні запитання
  • 1.2. Щозмінне технічне обслуговування тракторів та сільськогосподарських машин
   • 1.2.1. Щозмінне технічне обслуговування, його роль у системі технічного обслуговування тракторів, комбайнів і сільськогосподарських машин
   • 1.2.2. Комбайни
   • 1.2.3. Сільськогосподарські машини
   • 1.2.4. Контрольні запитання та завдання
  • 1.3. Види зносу та методи відновлення деталей машин
   • 1.3.1. Види спрацювання деталей машин, причини їх виникнення
   • 1.3.2. Методи відновлювальних робіт
   • 1.3.3. Контрольні запитання та завдання
  • 1.4. Прийом машин на ремонт, розбирання, збирання
   • 1.4.1. Прийом машин у ремонт і миття зовні
   • 1.4.2. Миття вузлів, деталей
   • 1.4.3. Збірно-розбірні роботи
   • 1.4.4. Інструмент, обладнання та пристрої для виконання збірно-розбірних робіт і робіт з технічного обслуговування
   • 1.4.5. Електричні талі та крани
   • 1.4.6. Контрольні запитання
  • 1.5. Ремонт тракторів і сільськогосподарської техніки
   • 1.5.1. Розбирання двигуна на вузли та механізми
   • 1.5.2. Характерні види спрацювання та дефекти блока циліндрів і деталей кривошипно-шатунного механізму
   • 1.5.3. Технологія і технічні умови на ремонт систем охолодження
   • 1.5.4. Технологія і технічні умови на ремонт систем мащення
   • 1.5.5. Система живлення дизелів
   • 1.5.6. Збирання двигуна, випробування та обкатування
   • 1.5.7. Обкатування та випробування двигуна
   • 1.5.8. Ходова частина тракторів і комбайнів
   • 1.5.9. Збирання трактора
   • 1.5.10. Обкатування тракторів
   • 1.5.11. Контрольні запитання та завдання
  • 1.6. Вимоги до робочих органів ґрунтообробних машин
   • 1.6.1. Плуги
   • 1.6.2. Лущильники
   • 1.6.3. Борони
   • 1.6.4. Культиватори
   • 1.6.5. Ремонт зношених елементів
   • 1.6.6. Характерні дефекти робочих органів посівних і садильних машин
   • 1.6.7. Ремонт машин для висівання зернових і зернобобових культур
   • 1.6.8. Характерні дефекти деталей машин для внесення добрив
   • 1.6.9. Ремонт машин для внесення добрив
   • 1.6.10. Характерні дефекти косарок і граблів
   • 1.6.11. Граблі поперечні ГП-14
   • 1.6.12. Характерні дефекти зернозбиральних і спеціальних комбайнів
   • 1.6.13. Зберігання сільськогосподарської техніки
   • 1.6.14. Контрольні запитання та завдання
 • Розряд 3
  • 2.1. Ремонт двигуна
  • 2.2. Ремонт трансмісії
   • 2.2.1. Ремонт муфти зчеплення
   • 2.2.2. Ремонт коробки зміни передач
   • 2.2.3. Ремонт заднього мосту
   • 2.2.4. Контрольні запитання та завдання
  • 2.3. Ремонт ґрунтообробних, посівних і садильних машин
   • 2.3.1. Ґрунтообробні машини
   • 2.3.2. Розсадосадильні та посівні машини
   • 2.3.3. Контрольні запитання та завдання
  • 2.4. Ремонт дощувальних машин
   • 2.4.1. Дефекти корпусних деталей
   • 2.4.2. Дефекти насосів
   • 2.4.3. Дефекти штанг
   • 2.4.4. Дефекти насадок
   • 2.4.5. Контрольні запитання та завдання
  • 2.5. Ремонт машин і обладнання тваринницьких ферм і комплексів
   • 2.5.1. Характерні несправності доїльних апаратів, способи їх ремонту
   • 2.5.2. Ремонт гноєзбиральних транспортерів
   • 2.5.3. Ремонт водопровідної арматури
   • 2.5.4. Контрольні запитання та завдання
  • 2.6. Ремонт зернозбиральних комбайнів
   • 2.6.1. Збирання агрегатів і вузлів комбайна
   • 2.6.2. Ремонт барабана, підбарабанника та бітера
   • 2.6.3. Ремонт типових деталей соломотрясів, очистки, каркасів, колінчатих валів соломотряса, грохота, решітного стану, вентилятора
   • 2.6.4. Ремонт ланцюгів транспортерів та елеваторів
   • 2.6.5. Контрольні запитання
  • 2.7. Ремонт електрообладнання й агрегатів гідравлічної системи
   • 2.7.1. Ремонт електрообладнання
   • 2.7.2. Ремонт приладів системи запалювання
   • 2.7.3. Ремонт гідравлічного обладнання
   • 2.7.4. Ремонт гідроциліндрів
   • 2.7.5. Контрольні запитання та завдання
 • Розряд 4
  • 3.1. Ремонт двигуна
   • 3.1.1. Кривошипно-шатунний механізм
   • 3.1.2. Газорозподільний механізм
   • 3.1.3. Система змащування двигуна
   • 3.1.4. Збирання, випробовування та регулювання масляних насосів
   • 3.1.5. Збирання і випробовування двигуна
   • 3.1.6. Контрольні запитання та завдання
  • 3.2. Ремонт трансмісії
   • 3.2.1. Муфта зчеплення
   • 3.2.2. Коробка зміни передач
   • 3.2.3. Ходова частина
   • 3.2.4. Контрольні запитання та завдання
  • 3.3. Ремонт ґрунтообробних машин і машин для посіву та посадки
   • 3.3.1. Ремонт оборотних і поворотних плугів, двоярусних плугів
   • 3.3.2. Ремонт комбінованих корпусів, дискових корпусів і чизельних плугів
   • 3.3.3. Ремонт машин для посіву та посадки
   • 3.3.4. Контрольні запитання та завдання
  • 3.4. Ремонт машин для заготівлі сіна, силосу, внесення добрив і захисту рослин
   • 3.4.1. Дефекты машин для заготовки сена
   • 3.4.2. Прес-підбирачі
   • 3.4.3. Дефекти машин для внесення добрив
   • 3.4.4. Дефекти машин для захисту рослин
   • 3.4.5. Контрольні запитання та завдання
  • 3.5. Ремонт машин та обладнання для тваринницьких ферм і комплексів
   • 3.5.1. Характерні несправності та дефекти подрібнювачів
   • 3.5.2. Ремонт молотильних дробарок
   • 3.5.3. Ремонт апаратів для первинної обробки молока
   • 3.5.4. Контрольні запитання та завдання
  • 3.6. Ремонт зернозбиральних комбайнів
   • 3.6.1. Ремонт барабана, підбарабанника, бітерів, колінчатого вала
   • 3.6.2. Ремонт типових деталей соломотрясів, очистки, каркасів, колінчатих валів соломотряса, грохота, решітного стану, вентилятора
   • 3.6.3. Ремонт ланцюгів транспортерів і елеваторів
   • 3.6.4. Збирання агрегатів і вузлів комбайна
   • 3.6.5. Збиральні роботи й обкатування
   • 3.6.6. Контрольні запитання
  • 3.7. Ремонт машин для збирання кукурудзи, буряків, картоплі (вивчається ремонт машин для збирання культур, які вирощуються в нашій країні)
   • 3.7.1. Кукурудзозбиральні машини
   • 3.7.2. Картоплезбиральні машини
   • 3.7.3. Бурякозбиральні машини
   • 3.7.4. Контрольні запитання та завдання
  • 3.8. Ремонт приладів електрообладнання й агрегатів гідравлічної системи
   • 3.8.1. Ремонт електрообладнання
   • 3.8.2. Ремонт стартерів
   • 3.8.3. Ремонт гідравлічної системи
   • 3.8.4. Ремонт гідропідсилювачів керма
   • 3.8.5. Ремонт шлангів і трубопроводів
   • 3.8.6. Контрольні запитання та завдання
 • Розряд 5
  • 4.1. Пристрої та засоби діагностування
   • 4.1.1. Процес діагностування механізмів, агрегатів і транспортних засобів
   • 4.1.2. Прилади, пристрої, обладнання для діагностування сільськогосподарських машин (прилади для діагностування двигунів)
   • 4.1.3. Діагностування системи змащування й охолодження
   • 4.1.4. Контрольні запитання та завдання
  • 4.2. Діагностування тракторів і сільськогосподарських машин
   • 4.2.1. Методи діагностування. Причини і закономірності виникнення несправностей. Спрацювання як одна з причин відмови мотора чи машини
   • 4.2.2. Техніко-економічний ефект використання діагностування у сільськогосподарському виробництві. Означення кінцевого ресурсу агрегатів
   • 4.2.3. Основи організації технічного діагностування та технологія діагностування машин. Визначення потужності двигуна
   • 4.2.4. Діагностування технічного стану підшипників колінчатого вала
   • 4.2.5. Діагностування пускових двигунів
   • 4.2.6. Діагностування головного зчеплення й агрегатів трансмісії
   • 4.2.7. Діагностування механізмів керування гальм колісних тракторів
   • 4.2.8. Діагностування гальм колісних тракторів та автомобілів
   • 4.2.9. Діагностування ходової частини тракторів і комбайнів
   • 4.2.10. Діагностування технічного стану електрообладнання тракторів і комбайнів
   • 4.2.11. Правила безпеки праці при діагностуванні
   • 4.2.12. Контрольні запитання та завдання
  • 4.3. Збирання і випробовування двигуна
   • 4.3.1. Збирання двигуна
   • 4.3.2. Обкатування двигуна
   • 4.3.3. Стенди для обкатування двигунів
   • 4.3.4. Техніка безпеки при виконанні збірно-розбірних і ремонтних робіт в умовах авторемонтного підприємства
   • 4.3.5. Контрольні запитання та завдання
  • 4.4. Динамічне і статичне балансування
   • 4.4.1. Мета і способи балансування
   • 4.4.2. Статичне й динамічне балансування
   • 4.4.3. Інструменти й пристрої для статичного балансування. Контроль за якістю балансування. Стенди для динамічного балансування, їхня будова
   • 4.4.4. Техніка безпеки при проведенні балансувальних робіт
   • 4.4.5. Контрольні запитання та завдання
  • 4.5. Ремонт гідравлічних систем тракторів і комбайнів
   • 4.5.1. Діагностування гідравлічної системи
   • 4.5.2. Ремонт гідравлічного обладнання. Ремонт насосів типу НШ
   • 4.5.3. Ремонт гідроциліндрів
   • 4.5.4. Ремонт гідророзподілювачів
   • 4.5.5. Ремонт перепускних клапанів
   • 4.5.6. Ремонт гідропідсилювачів керма
   • 4.5.7. Ремонт шлангів
   • 4.5.8. Ремонт трубопроводів
   • 4.5.9. Контрольні запитання та завдання
  • 4.6. Ремонт машин та обладнання механізованих ферм і тваринницьких комплексів
   • 4.6.1. Ремонт доїльних апаратів і вакуумних установок
   • 4.6.2. Ремонт стригальних апаратів
   • 4.6.3. Контрольні запитання та завдання