Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування
(слюсарна справа)

Зміст

 • Розряди 1—2
  • 1.1. Вступ. Основні відомості про метали і сплави
   • 1.1.1. Вступ
   • 1.1.2. Метали, їх класифікація
   • 1.1.3. Основні властивості металів
   • 1.1.4. Методи випробування матеріалів на твердість
   • 1.1.5. Контрольні запитання та завдання
  • 1.2. Чорні метали, кольорові метали і сплави
   • 1.2.1. Чавун, його одержання
   • 1.2.2. Властивості чавунiв, їх класифiкацiя
   • 1.2.3. Маркування чавунів, їх застосування
   • 1.2.4. Сталь, її одержання
   • 1.2.5. Властивостi сталi
   • 1.2.6. Класифiкацiя вуглецевих сталей
   • 1.2.7. Iнструментальнi вуглецеві сталi
   • 1.2.8. Загальні відомості про сучасні способи виробництва сталі
   • 1.2.9. Розливання та розкислення сталi
   • 1.2.10. Класифікація легованих сталей
   • 1.2.11. Маркування легованих сталей
   • 1.2.12. Кольорові метали і сплави
   • 1.2.13. Сплави на основi мiдi
   • 1.2.14. Алюміній і його сплави
   • 1.2.15. Бабіти, їх види, маркування, склад, властивості
   • 1.2.16. Поняття про сплави
   • 1.2.17. Контрольні запитання та завдання
  • 1.3. Хіміко-термічна обробка сталі
   • 1.3.1. Суть і призначення термічної обробки
   • 1.3.2. Гартування i вiдпуск сталi
   • 1.3.3. Види поверхневого зміцнення
   • 1.3.4. Суть і види хіміко-термічної обробки
   • 1.3.5. Цементація
   • 1.3.6. Азотування сталі
   • 1.3.7. Ціанування і нітроцементація сталі
   • 1.3.8. Дифузійне насичення металевих сплавів металами та неметалами
   • 1.3.9. Контрольні запитання та завдання
  • 1.4. Допоміжні матеріали. Захист поверхні деталей машин від корозії
   • 1.4.1. Антифрикційні матеріали
   • 1.4.2. Загальні відомості про пластмаси
   • 1.4.3. Гума. Її властивості та застосування
   • 1.4.4. Фарби і лаки, їх види, призначення, застосування
   • 1.4.5. Паливо для двигунів внутрішнього згоряння. Характеристика та марки палива. Способи отримання палива
   • 1.4.6. Мастильні матеріали
   • 1.4.7. Охолодні рідини
   • 1.4.8. Корозія металів
   • 1.4.9. Способи захисту від корозії
   • 1.4.10. Контрольні запитання та завдання
  • 1.5. Допуски, посадки та технічні вимірювання, стандартизація
   • 1.5.1. Основні поняття і визначення
   • 1.5.2. Посадка, допуски посадки, зазор, натяг
   • 1.5.3. Поняття про взаємозамінність
   • 1.5.4. Допуски форми і розташування поверхонь
   • 1.5.5. Шорсткість поверхні
   • 1.5.6. Класифікація вимірювальних засобів
   • 1.5.7. Вибір засобів вимірювання
   • 1.5.8. Контрольні запитання та завдання
  • 1.6. Площинне розмічання. Рубання, правка, гнуття та різання металу
   • 1.6.1. Площинне розмічання
   • 1.6.2. Рубка
   • 1.6.3. Правка металу
   • 1.6.4. Гнуття металу
   • 1.6.5. Різання
   • 1.6.6. Контрольні запитання та запитання
  • 1.7. Обпилювання металів, свердління, зенкування і розгортання
   • 1.7.1. Обпилювання металу
   • 1.7.2. Свердління
   • 1.7.3. Зенкерування, зенкування та розгортання отворів
   • 1.7.4. Розгортання отворів
   • 1.7.5. Контрольні запитання та завдання
  • 1.8. Нарізування різьби, клепання, притирання, шабрування, прогінка та припасування
   • 1.8.1. Нарізування різьби
   • 1.8.2. Клепання
   • 1.8.3. Розпилювання
   • 1.8.4. Пригінка та припасування
   • 1.8.5. Притирання та доведення
   • 1.8.6. Шабрування
   • 1.8.7. Контрольні запитання та завдання
 • Розряд 3
  • 2.1. Паяння
   • 2.1.1. Загальні відомості про паяння. Припої та флюси
   • 2.1.2. Паяльні лампи
   • 2.1.3. Інструменти для паяння. Види паяних швів
   • 2.1.4. Паяння м’якими припоями
   • 2.1.5. Паяння твердими припоями
   • 2.1.6. Контрольні запитання та завдання
  • 2.2. Склеювання
   • 2.2.1. Загальнi вiдомостi
   • 2.2.2. Клеючі речовини
   • 2.2.3. Технологічний процес склеювання
   • 2.2.4. Склеювання і герметизація з’єднань
   • 2.2.5. Контрольні запитання та завдання
  • 2.3. Клепання
   • 2.3.1. Загальні відомості. Типи заклепок
   • 2.3.2. Види заклепкових швів
   • 2.3.3. Механізація клепання
   • 2.3.4. Машинне клепання
   • 2.3.5. Вимоги безпеки праці
   • 2.3.6. Послідовність виконання заклепувальних з’єднань
   • 2.3.7. Контрольні запитання та завдання
  • 2.4. Технологічний процес слюсарної обробки
   • 2.4.1. Поняття про технологічний процес і його елементи
   • 2.4.2. Бази й вибір баз
   • 2.4.3. Вибір методів і послідовності обробки
   • 2.4.4. Технологічна документація
 • Розряд 4
  • 3.1. Шабрування
   • 3.1.1. Загальні відомості. Шабери
   • 3.1.2. Загострення та доведення плоских шаберів
   • 3.1.3. Процес шабрування
   • 3.1.4. Шабрування прямолінійних поверхонь
   • 3.1.5. Контрольні запитання та завдання
  • 3.2. Притирання та доведення
   • 3.2.1. Притиральні матеріали
   • 3.2.2. Притири
   • 3.2.3. Прийоми притирання та доведення. Механізація притиральних і довідних робіт
   • 3.2.4. Контрольні запитання та завдання
  • 3.3. Особливості технологічного процесу
   • 3.3.1. Поняття про технологічний процес
   • 3.3.2. Норма часу
   • 3.3.3. Технологічна документація
   • 3.3.4. Teхніко-економічні принципи проектування й показники технологічних процесів
   • 3.3.5. Вихідні дані й етапи розробки технологічних процесів
   • 3.3.6. Контрольні запитання та завдання
 • Розряд 5
  • 4.1. Шабрування
   • 4.1.1. Шабрування криволінійних поверхонь
   • 4.1.2. Загострення та доведення тригранних шаберів
   • 4.1.3. Заміна шабрування іншими видами обробки
   • 4.1.4. Контрольні запитання та завдання
  • 4.2. Притирання і доведення поверхонь деталей машин
   • 4.2.1. Фізична сутність притирання
   • 4.2.2. Методи й основні параметри притирання
   • 4.2.3. Притиральні інструменти й матеріали
   • 4.2.4. Застосовуване устаткування
   • 4.2.5. Контрольні запитання та завдання
  • 4.3. Паяння металів при ремонті сільськогосподарської техніки
   • 4.3.1. Технологія паяння
   • 4.3.2. Паяння електроопором (електроконтактне паяння)
   • 4.3.3. Виправлення кузовів автомобілів і кабін тракторів
   • 4.3.4. Контрольні запитання та завдання
 • Розряд 6
  • 5.1. Шабрування
   • 5.1.1. Механізація шабрування
   • 5.1.2. Процес механізації шабрувальних робіт
   • 5.1.3. Зберігання шабрувального інструменту
   • 5.1.4. Поради слюсареві-шабрувальнику
   • 5.1.5. Контрольні запитання та завдання
  • 5.2. Основи технології абразивної довідно-притиральної обробки
   • 5.2.1. Галузь застосування й порядок виконання ручних і механізованих довідно-притиральних робіт
   • 5.2.2. Контрольні запитання та завдання
  • 5.3. Балансування
   • 5.3.1. Основні поняття й визначення
   • 5.3.2. Неврівноваженість і дисбаланс
   • 5.3.3. Методи та засоби балансування
   • 5.3.4. Статичне балансування
   • 5.3.5. Процес динамічного балансування
   • 5.3.6. Верстати для динамічного балансування
   • 5.3.7. Слюсарно-складальний інструмент і пристрої
   • 5.3.8. Техніка безпеки
   • 5.3.9. Організація робочого місця балансувальника
   • 5.3.10. Контрольні запитання та завдання