Lernmaterialien  /  Професійно-технічна освіта  /  Agrotechnologien

Agrotechnologien

Педагогічний програмний засіб (ППЗ) — електронний підручник «Агротехнологія» — охоплює питання, які передбачені типовою навчальною програмою з предмета «Агротехнологія» Державного стандарту професійно-технічної освіти з професії 8331.2 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

Схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист № 1/11-149 від 20.01.07 р).

ППЗ містить 15 розділів (50 годин) теоретичної частини та 20 лабораторно-практичних робіт (20 годин), сприяє формуванню професійного самовизначення в учнів і вмінню розв’язувати комплексні задачі профільного напрямку, що є першочерговим у забезпеченні навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів.

Коментарі