Штукатурні системи і машини для опоряджувальних робіт  /  ЗМІСТ  /  Частина ІІ. Механізація опоряджувальних робіт  /  Розділ 9. Вимоги до охорони праці  /  9.2. Основні заходи, що забезпечуватимуть вимоги безпеки праці до початку, під час та після закінчення робіт

Зміст:

Тестові завдання