Навчальні матеріали  /  ХНУРЕ  /  Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

Складається з шести розділів: лінійна алгебра, векторна алгебра, аналітична геометрія на площині та в просторі, лінійні простори та лінійні оператори, у кожному з яких містяться задачі з розв'язаннями, а також питання для самоперевірки. Особливістю посібника є система питань для складання тестових завдань для комп'ютерного тестування. Окремий розділ посібника складають індивідуальні розрахункові завдання, що містять тридцять варіантів, до яких наведені відповіді.  
Рекомендується для самостійної роботи студентам денної та заочної форм навчання.