ІоТ. Базові технології від Інтернету людей до Інтернету речей

Зміст

 • Вступ
 • 1. Базові поняття ІоТ-технології
  • 1.1. Веб речей
  • 1.2. Когнітивний Інтернет речей
  • 1.3. Базові технології ІоТ-мереж
  • 1.4. Способи взаємодії з інтернет-речами
  • 1.5. Життєвий цикл ІоТ-технології
 • 2. Інтернет речей та сучасні інформаційні і комунікаційні технології
 • 3. Радіочастотна ідентифікація
  • 3.1. Загальні положення технології RFID
  • 3.2. Класифікація RFID-систем
  • 3.3. Стандартизація RFID-систем
  • 3.4. Перспективи розвитку RFID-індустрії
 • 4. Бездротові сенсорні мережі
  • 4.1. Базові поняття та принципи побудови WSN
  • 4.2. Особливості функціонування бездротових сенсорних мереж
  • 4.3. Передача даних у WSN-мережах
  • 4.4. Складові бездротових сенсорних мереж
 • 5. Міжмашинні комунікації – М2М
  • 5.1. Принципи міжмашинної комунікації
  • 5.2. Комунікації малого радіусу дії – NFC
  • 5.3. Реалізації М2М у промислових мережах
  • 5.4. Перспективи розвитку та застосування М2М-технології
 • 6. Стандарти та протоколи передачі даних в IoT
  • 6.1. Класифікація технологій передачі даних в IoT
  • 6.2. Стандарт IEEE Std 802.15.4
  • 6.3. Стандарт ZigBee
  • 6.4. Стандарт 6LoWPAN
  • 6.5. Стандарти WirelessHART і ISA100.11a
  • 6.6. Стандарт Z-Wave
  • 6.7. Стандарт Bluetooth Low Energy
 • 7. Реалізація мереж ІоТ
  • 7.1. ZigBee-реалізація ІоТ-мережі
  • 7.2. Маршрутизація в мережах ZigBee
   • 7.2.1. Алгоритм AODV
   • 7.2.2. Ієрархічний алгоритм маршрутизації
  • 7.3. Масштабування мереж ZigBee
  • 7.4. Основні технології реалізації ІоТ
 • 8. Безпека ІоТ-мереж
  • 8.1. Інформаційна безпека в технології ZigBee
  • 8.2. Архітектура безпеки IoT-системи
  • 8.3. Приклади комплексної безпеки IoT
  • 8.4. Висновки
 • 9. Основи квантових обчислень і обробка великих даних В IoT
  • 9.1. Вступ
  • 9.2. Хмарні квантові архітектури
  • 9.3. Кубітні чіпи і архітектури
  • 9.4. Квантове Software
  • 9.5. Квантовий комп'ютинг і квантова логіка для big data analytics
  • 9.6. Memory-driven комп'ютинг. Big data архітектура комп'ютингу
  • 9.7. Висновки
 • 10. Основи створення та функціонування мемs-систем в IOT-технології
  • 10.1. Розвиток ринку МЕМS та IoT
  • 10.2. Класифікація МЕМС
  • 10.3. Компоненти МЕМС та їх несправності
  • 10.4. Алгоритми проектування МЕМS
  • 10.5. Моделювання та рівні проектування МЕМS
  • 10.6. Верифікація МЕМS
 • Список використаних джерел