eLearning Materials  /  ХНУРЕ  /  ІоТ. Базові технології від Інтернету людей до Інтернету речей

ІоТ. Базові технології від Інтернету людей до Інтернету речей

    Розглянуто структуру, типи, призначення та особливості функціонування сучасних систем Інтернету речей (Internet of Things – ІоТ). Проаналізовано типи, структуру та застосування таких технологій, як Веб речей, Когнітивний ІоТ, тощо. Багато уваги приділено ознайомленню з базовими технологіями, що лежать в основі ІоТ-систем, зокрема технологіям: радіочастотна ідентифікація – RFID, використання великих даних (Big Data), хмарні та туманні технології, бездротові сенсорні мережі – WSN, міжмашинні комунікації – М2М. Розглянуто стандарти та протоколи передачі даних в ІоТ. Наведено приклади реалізації ІоТ-мереж та питання захисту інформації в цих системах. Приділено увагу реалізації МЕМС-технології. А також розглянуто технологію квантових обчислень як перспективний напрямок обробки Bіg Data в ІоТ.