Навчальні матеріали  /  ХНУРЕ  /  Дискретна математика

Дискретна математика

Навчальний посібник з дисципліни «Дискретна математика» розроблено на підставі робочої програми згідно до освітньо-професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 123 “Комп’ютерна інженерія”.

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів базових знань в області дискретної математики, необхідних для освоєння методів аналізу й синтезу апаратних і програмних засобів цифрових обчислювальних систем і мереж різного призначення.