Верстатник широкого профілю

Зміст

 • Розряд 2
  • Тема 1. Вступ
   • 1.1.1. Металорізальні верстати: історія та сучасність
    • 1.1.1.1. Вибір професії
    • 1.1.1.2. Найдавніша верстатна професія
    • 1.1.1.3. Оброблення на верстатах — що це?
    • 1.1.1.4. Сучасні верстати й верстатні професії
    • 1.1.1.5. Кваліфікаційна характеристика верстатника широкого профілю 2 розряду
  • Тема 2. Безпека праці, електробезпека, пожежна безпека
   • 1.2.1. Основні вимоги безпеки праці
    • 1.2.1.1. Основні положення законодавства з охорони праці
    • 1.2.1.2. Правила внутрішнього розпорядку та дотримування трудової дисципліни
    • 1.2.1.3. Контрольні запитання
   • 1.2.2. Електро- та пожежна безпека
    • 1.2.2.1. Електробезпека
    • 1.2.2.2. Пожежна безпека. Перша допомога потерпілим під час пожежі
    • 1.2.2.3. Контрольні запитання
  • Тема. 3. Відомості про токарну обробку
   • 1.3.1. Основа процесу різання металів. Основні поняття про будову
    • 1.3.1.1. Загальні відомості
    • 1.3.1.2. Основні робочі рухи
    • 1.3.1.3. Основні відомості про металорізальні верстати
    • 1.3.1.4. Типи токарних верстатів. Основні вузли токарних верстатів, їх призначення
    • 1.3.1.5. Види токарної обробки
    • 1.3.1.6. Елементи режимів різання під час точіння поверхонь
    • 1.3.1.7. Вибір раціонального режиму різання
    • 1.3.1.8. Загальні відомості про точність обробки і шорсткість поверхні
    • 1.3.1.9. Токарні різці, їх класифікація
    • 1.3.1.10. Елементі головки різця
    • 1.3.1.11. Кути різця
    • 1.3.1.12. Загальні відомості про свердла, зенкери, розгортки та їх особливості
    • 1.3.1.13. Централізоване заточування різальних інструментів і заправка їх на робочому місці
    • 1.3.1.14. Правила безпеки праці під час заточування різальних інструментів
    • 1.3.1.15. Технологічне оснащення токарних верстатів та його призначення
    • 1.3.1.16. Способи установлення заготовок в трикулачковому патроні; будова патрона
    • 1.3.1.17. Встановлення трикулачкового самоцентруючого патрона
    • 1.3.1.18. Способи установлення патронів у центрах
    • 1.3.1.19. Упори та їх призначення
    • 1.3.1.20. Загальні відомості щодо організації робочого місця токаря
    • 1.3.1.21. Планування робочого місця токаря
    • 1.3.1.22. Порядок і чистота на робочому місці
    • 1.3.1.23. Організація праці на робочому місці
    • 1.3.1.24. Загальні відомості про контрольно-вимірювальний інструмент і роботу з ним
    • 1.3.1.25. Контрольні запитання
   • 1.3.2. Обробка зовнішніх циліндричних торцевих поверхонь
    • 1.3.2.1. Типові деталі циліндричної форми
    • 1.3.2.2. Вимоги до деталей із зовнішніми циліндричними поверхнями
    • 1.3.2.3. Методи обробки точінням зовнішних циліндричних поверхонь
    • 1.3.2.4. Припуски на оброблення та режими різання при точінні зовнішніх циліндричних поверхонь
    • 1.3.2.5. Підрізання уступів. Методи обробки торцевих поверхонь
    • 1.3.2.6. Призначення змащувально-охолодної рідини (ЗОР)
    • 1.3.2.7. Режим різання при підрізанні торців
    • 1.3.2.8. Контрольні запитання
   • 1.3.3. Точіння канавок і відрізування. Обробка ступінчастих валів
    • 1.3.3.1. Призначення, форми і розміри канавок
    • 1.3.3.2. Процес відрізування заготовок
    • 1.3.3.3. Режими різання при виточуванні канавок і відрізанні
    • 1.3.3.4. Прорізні і відрізні різці, їх форма та геометричні параметри. Методи відрізання
    • 1.3.3.5. Методи точіння канавок і відрізання
    • 1.3.3.6. Обробка ступінчастих валів, схеми обробки
    • 1.3.3.7. Основні види дефектів зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь, заходи запобігання
    • 1.3.3.8. Заходи і засоби контролю оброблених поверхонь
    • 1.3.3.9. Вимоги безпеки праці
    • 1.3.3.10. Контрольні запитання
   • 1.3.4. Обробка циліндричних отворів
    • 1.3.4.1. Методи обробки циліндричних отворів
    • 1.3.4.2. Свердлення і розсвердлювання. Свердла, їх види, способи установлення та кріплення, геометрія різальних елементів
    • 1.3.4.3. Заточування свердел, контроль заточки різальних граней
    • 1.3.4.4. Процес і режими свердління циліндричних отворів
    • 1.3.4.5. Розсвердлювання
    • 1.3.4.6. Способи і режими свердлення центрових отворів
    • 1.3.4.7. Розмічування центрових отворів
    • 1.3.4.8. Центрові свердла
    • 1.3.4.9. Контрольні запитання
   • 1.3.5. Нарізування кріпильних різьб
    • 1.3.5.1. Типові вироби з різзю
    • 1.3.5.2. Основні елементи різі
    • 1.3.5.3. Види і профілі різей
    • 1.3.5.4. Методи нарізання кріпильних різей плашками. Режими різання
    • 1.3.5.5. Мітчики і плашки, їх конструкція та застосування
    • 1.3.5.6. Методи і засоби контролю різі
    • 1.3.5.7. Основні види дефектів, які виникають при нарізуванні різі; способи їх усунення
    • 1.3.5.8. Організація робочого місця і безпека праці
    • 1.3.5.9. Контрольні запитання
   • 1.3.6. Обробка конічних поверхонь
    • 1.3.6.1. Загальні відомості про конічні поверхні. Види конічних поверхонь
    • 1.3.6.2. Обробка конічних поверхонь широким різцем
    • 1.3.6.3. Обробка конічних поверхонь при повернутій верхній частині супорту
    • 1.3.6.4. Обробка конічних поверхонь способом поперечного зміщення заднього центра
    • 1.3.6.5. Засоби та методи контролю якості конічних поверхонь і розмірів конуса
    • 1.3.6.6. Дефекти конічних поверхонь. Заходи щодо їх попередження
    • 1.3.6.7. Контрольні запитання
   • 1.3.7. Оброблення фасонних поверхонь
    • 1.3.7.1. Види фасонних поверхонь
    • 1.3.7.2. Обробка фасонних поверхонь профільним різцем
    • 1.3.7.3. Умови роботи різального інструменту
    • 1.3.7.4. Засоби та методи контролю фасонних поверхонь
    • 1.3.7.5. Дефекти обробки фасонних поверхонь і заходи їх попередження
    • 1.3.7.6. Контрольні запитання
  • Тема 4. Оздоблювальна обробка поверхонь
   • 1.4.1. Основні відомості про оздоблювальну обробку
    • 1.4.1.1. Загальні відомості про оздоблювальну обробку, її призначення. Поняття про якість і шорсткість поверхні
    • 1.4.1.2. Контрольні запитання
   • 1.4.2. Види оздоблювальної обробки
    • 1.4.2.1. Полірування поверхонь, його призначення та інструменти для полірування
    • 1.4.2.2. Процес накатування рельєфного узору: застосований інструмент та режими обробки
    • 1.4.2.3. Контрольні запитання
  • Тема 5. Основні відомості про технологічний процес
   • 1.5.1. Основні відомості про технологічний процес. Технологічна документація
    • 1.5.1.1. Технологічний процес і його основні елементи
    • 1.5.1.2. Технологічна документація
    • 1.5.1.3. Контрольні запитання
   • 1.5.2. Правила побудови технологічного процесу
    • 1.5.2.1. Початкові дані для складання технологічного процесу обробки на металорізальному верстаті
    • 1.5.2.2. Загальні правила побудови технологічних процесів
    • 1.5.2.3. Загальні поняття про базування і бази
    • 1.5.2.4. Визначення установчих баз
    • 1.5.2.5. Визначення способу закріплення заготовок
    • 1.5.2.6. Побудова технологічного процесу
    • 1.5.2.7. Технологічна карта виготовлення деталі «Палець»
    • 1.5.2.8. Контрольні запитання
  • Тема 6. Фрезерні верстати та роботи, що виконуються на них
   • 1.6.1. Основи фрезерної обробки
    • 1.6.1.1. Основні види фрезерної обробки. Плоскі призматичні та фасонні поверхні. Фреза — багатозубчастий інструмент
    • 1.6.1.2. Класифікація фрез
    • 1.6.1.3. Геометричні параметри зуба циліндричної та торцевої фрези
    • 1.6.1.4. Елементи режимів різання при фрезеруванні
    • 1.6.1.5. Визначення режимів різання при фрезеруванні
    • 1.6.1.6. Вживання ЗОР при фрезеруванні
    • 1.6.1.7. Основні вузли та механізми фрезерних верстатів. Органи управління горизонтально- та вертикально-фрезерних верстатів
    • 1.6.1.8. Фрезерні верстати. Класифікація фрезерних верстатів
    • 1.6.1.9. Пристосування для установки та закріплення заготовок
    • 1.6.1.10. Оправка і розмірні кільця для установлення та закріплення фрез
    • 1.6.1.11. Особливості зустрічного та попутного фрезерування
    • 1.6.1.12. Раціональна організація робочого місця фрезерувальника та вимоги безпеки праці при роботі на фрезерних верстатах
    • 1.6.1.13. Контрольні запитання
   • 1.6.2. Фрезерування площинних поверхонь і пазів
    • 1.6.2.1. Фрезерування площинних поверхонь
    • 1.6.2.2. Вимоги до обробки площинних поверхонь фрезеруванням
    • 1.6.2.3. Схеми фрезерування горизонтальних і вертикальних поверхонь, застосовувані фрези
    • 1.6.2.4. Фрезерування площинних поверхонь циліндричними фрезами на горизонтально фрезерних верстатах
    • 1.6.2.5. Фрезерування площинних поверхонь на вертикально-фрезерних верстатах торцевими фрезами
    • 1.6.2.6. Фрезерування пазів, прорізів, уступів
    • 1.6.2.7. Установлення та вивірення деталей на столі верстату та пристрою
    • 1.6.2.8. Основні дефекти фрезерування та їх попередження
    • 1.6.2.9. Методи та засоби контролю оброблених поверхонь
    • 1.6.2.10. Контрольні запитання
  • Тема 7. Шліфувальні верстати і роботи, що виконуються на них
   • 1.7.1. Основи обробки шліфуванням
    • 1.7.1.1. Сутність і призначення шліфування
    • 1.7.1.2. Особливості процесу різання при шліфуванні
    • 1.7.1.3. Шліфувальні круги та сегменти, їх призначення та застосування
    • 1.7.1.4. Утворення стружки при шліфуванні
    • 1.7.1.5. Режими різання при шліфуванні
    • 1.7.1.6. Види, причини і ознаки зносу і застосування шліфувального круга, ознаки затуплення
    • 1.7.1.7. Процес правки шліфувального круга
    • 1.7.1.8. Контрольні запитання
   • 1.7.2. Плоске шліфування. Шліфувальні верстати
    • 1.7.2.1. Шліфувальні верстати. Класифікація шліфувальних верстатів
    • 1.7.2.2. Основні вузли і механізми шліфувальних верстатів
    • 1.7.2.3. Вимоги безпеки праці при роботі на шліфувальних верстатах
    • 1.7.2.4. Шліфування плоских поверхонь
    • 1.7.2.5. Види дефектів, їх причини та попередження
    • 1.7.2.6. Контрольні запитання
  • Тема 8. Свердлувальні верстати і роботи, що виконуються на них
   • 1.8.1. Свердлення, розсвердлювання і зенкування отворів
    • 1.8.1.1. Призначення свердлувальних верстатів
    • 1.8.1.2. Класифікація та принцип дії свердлувальних верстатів
    • 1.8.1.3. Технологія обробки на свердлувальних верстатах
    • 1.8.1.4. Контрольні запитання
   • 1.8.2. Нарізування різьби на свердлувальних верстатах
    • 1.8.2.1. Нарізування різьби на прохід та в упор на свердлувальних верстатах
    • 1.8.2.2. Установлення та вивірення заготовок на столі верстата та в пристрої
    • 1.8.2.3. Контроль оброблених отворів і різьб
    • 1.8.2.4. Дефекти обробки та їх попередження
    • 1.8.2.5. Вимоги безпеки праці при роботі на свердлувальних верстатах
    • 1.8.2.6. Контрольні запитання
  • Тема 9. Оснащення для металоріжучих верстатів
   • 1.9.1. Основні відомості про оснащення
   • 1.9.2. Типові конструкції пристроїв для закріплення заготівок та інструментів
  • Тема 10. Основи теорії різання металів
   • 1.10.1. Заснування теорії різання
   • 1.10.2. Утворення стружки, фізичні явища, супроводжуючі процес різання
   • 1.10.3. Стійкість різальних інструментів, способи її підвищення
  • Тема 11. Технологічні процеси обробки типових деталей
   • 1.11.1. Особливості розробки типових технологічних процесів
   • 1.11.2. Основні напрямки підвищення продуктивності праці
 • Розряд 3
  • Тема 1. Вступ
   • 2.1.1. Перспективи розвитку галузі
   • 2.1.2. Кваліфікаційна характеристика верстатника широкого профілю 3 розряду
  • Тема 2. Гігієна праці, виробнича санітарія, профілактика травматизму
   • 2.2.1. Основні поняття про гігієну праці. Гігієна праці при роботах на металорізальних верстатах
   • 2.2.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до догляду за навчально-виробничими та іншими приміщеннями
   • 2.2.3. Характеристика умов праці верстатників
  • Тема 3. Технологія чистової обробки зовнішніх циліндричних та плоских торцевих поверхонь
   • 2.3.1. Методи обробки зовнішніх циліндричних та торцевих поверхонь, різальні інструменти
    • 2.3.1.1. Оброблення різцями з пластинами твердого сплаву
    • 2.3.1.2. Чистове оброблення різцями зі швидкорізальної сталі
    • 2.3.1.3. Оброблення різцями з мінералокерамічними пластинами
    • 2.3.1.4. Оброблення різцями з надтвердих матеріалів
    • 2.3.1.5. Режими різання при чистовому точінні зовнішніх циліндричних і плоских торцевих поверхонь
    • 2.3.1.6. Остаточна обробка валів
    • 2.3.1.7. Технологія чистового оброблення зовнішніх плоских торцевих поверхонь
    • 2.3.1.8. Способи установлення та закріплення деталей
    • 2.3.1.9. Способи перевірки якості обробки зовнішніх циліндричних і торцевих поверхонь
    • 2.3.1.10. Контрольні запитання
  • Тема 4. Обробка конічних та фасонних поверхонь
   • 2.4.1. Обробка конічних поверхонь
    • 2.4.1.1. Обробка зовнішніх і внутрішніх конічних поверхонь за допомогою конусної лінійки
    • 2.4.1.2. Обробка внутрішніх конічних поверхонь
    • 2.4.1.3. Способи перевірки якості обробки конічних поверхонь. Контрольно-вимірювальний інструмент
    • 2.4.1.4. Основні види браку під час обробки конічних поверхонь
   • 2.4.2. Обробка фасонних поверхонь
    • 2.4.2.1. Способи обробки фасонних поверхонь. Обробка фасонних поверхонь поєднанням двох подач
    • 2.4.2.2. Обробка фасонних поверхонь за допомогою копіювальних пристроїв
    • 2.4.2.3. Способи перевірки якості обробки фасонних поверхонь
    • 2.4.2.4. Основні види браку під час обробки фасонних поверхонь, їх причини, способи усунення
  • Тема 5. Фінішна обробка поверхонь
   • 2.5.1. Методи фінішної обробки поверхонь
    • 2.5.1.1. Вимоги до якості відповідальних деталей
    • 2.5.1.2. Загальні відомості про фінішну обробку
    • 2.5.1.3. Суперфінішування
    • 2.5.1.4. Полірування абразивними та алмазними стрічками та пастами
    • 2.5.1.5. Притирання та доведення поверхонь. Інструменти для притирання і доводки
    • 2.5.1.6. Тонке алмазне точіння та розточування. Різці для тонкого точіння
    • 2.5.1.7. Основні дефекти при фінішній обробці поверхонь
   • 2.5.2. Фінішна обробка методами пластичного деформування
    • 2.5.2.1. Обробка поверхонь методами пластичного деформування
    • 2.5.2.2. Алмазне вигладжування
    • 2.5.2.3. Вібровигладжування
  • Тема 6. Способи обробки циліндричних отворів
   • 2.6.1. Зенкерування та розгортання отворів
    • 2.6.1.1. Технологія зенкерування та розгортання отворів. Припуски під зенкерування та розгортання
    • 2.6.1.2. Інструмент, його геометрія, режими різання
   • 2.6.2. Розточування отворів
    • 2.6.2.1. Розточування та його призначення. Розточувальні різці, їх конструкція. Форма і геометрія різальних інструментів. Режими різання при розточенні
    • 2.6.2.2. Способи розточування наскрізних і глухих циліндричних отворів
    • 2.6.2.3. Високопродуктивні методи розточування
    • 2.6.2.4. Виточування канавок в отворах
    • 2.6.2.5. Організація робочого місця і безпечні умови праці
    • 2.6.2.6. Основні види браку під час обробки отворів, їх причини та способи усунення
    • 2.6.2.7. Способи перевірки якості обробки отворів. Контрольно-вимірювальний інструмент
  • Тема 7. Токарні верстати
   • 2.7.1. Токарно-гвинторізні верстати
    • 2.7.1.1. Класифікація та нумерація верстатів токарної групи
    • 2.7.1.2. Характеристики й кінематика сучасних моделей токарно-гвинторізних верстатів
    • 2.7.1.3. Основні вузли та механізми сучасних токарно-гвинторізальних верстатів
   • 2.7.2. Верстати токарної групи
    • 2.7.2.1. Токарно-револьверні верстати з вертикальною та горизонтальною осями головок
    • 2.7.2.2. Токарні одношпиндельні та багатошпиндельні автомати і напівавтомати
    • 2.7.2.3. Токарно-лобові, карусельні та розточувальні верстати
    • 2.7.2.4. Електроустаткування токарного верстата
    • 2.7.2.5. Організація робочого місця та вимоги безпеки при роботі на токарних верстатах
  • Тема 8. Обробка різьбових поверхонь різцем
   • 2.8.1. Способи налагоджування токарно-гвинторізного верстата на нарізання різьби різцем
    • 2.8.1.1. Різьбонарізні різці, їх геометрічні параметри
    • 2.8.1.2. Способи встановлення різьбонарізних різців
    • 2.8.1.3. Режими різання при нарізуванні різьби різцем, визначення кількості проходів
    • 2.8.1.4. Способи налагоджування кінематичного ланцюга верстата на нарізання однозахідної зовнішньої та внутрішньої різьби різцем
    • 2.8.1.5. Перевірочний розрахунок правильності підбору змінних зубчастих коліс при налагоджуванні верстата на нарізування різьби
    • 2.8.1.6. Перевірка зчеплення змінних коліс
    • 2.8.1.7. Визначення передатного відношення та підбір змінних зубчастих коліс на верстатах з метричним і дюймовим ходовим гвинтом
   • 2.8.2. Нарізування однозахідних різьб на токарно-гвинторізному верстаті
    • 2.8.2.1. Нарізування однозахідної прямокутної трапецеїдальної різьби
    • 2.8.2.2. Вихровий спосіб нарізування різьби
    • 2.8.2.3. Швидкісне нарізування різьби
    • 2.8.2.4. Дефекти нарізування різьби різцем, їх причини та заходи запобігання
  • Тема 9. Фрезерні верстати
   • 2.9.1. Конструкція фрезерних верстатів
    • 2.9.1.1. Класифікація фрезерних верстатів
    • 2.9.1.2. Основні вузли та механізми горизонтально- та вертикально-фрезерних верстатів
    • 2.9.1.3. Технічна характеристика сучасних моделей фрезерних верстатів
    • 2.9.1.4. Кінематика горизонтально-фрезерного верстата
    • 2.9.1.5. Кінематика вертикально-фрезерного верстата
    • 2.9.1.6. Кінематика поздовжньо-фрезерного верстата А662
    • 2.9.1.7. Кінематика шпонково-фрезерного верстата
   • 2.9.2. Пристосування для фрезерних верстатів
    • 2.9.2.1. Пристрої для закріплення фрез
    • 2.9.2.2. Раціональна організація робочого місця фрезерувальника
    • 2.9.2.3. Установлення деталей в ділильних пристосуваннях
    • 2.9.2.4. Фрезерування фасонних поверхонь
    • 2.9.2.5. Дефекти обробки та їх попередження
  • Тема 10. Шліфувальні верстати
   • 2.10.1. Способи шліфування. Абразивні матеріали
    • 2.10.1.1. Види та способи шліфування
    • 2.10.1.2. Натуральні та штучні абразивні матеріали
    • 2.10.1.3. Зернистість абразивних матеріалів
    • 2.10.1.4. Шліфувальні круги, їх структура
    • 2.10.1.5. Твердість абразивних матеріалів
    • 2.10.1.6. Сили різання та потужність при шліфуванні
    • 2.10.1.7. Використання ЗОР при шліфуванні
    • 2.10.1.8. Контрольні запитання
   • 2.10.2. Кругло- та внутрішньошліфувальні верстати
    • 2.10.2.1. Круглошліфувальні верстати, їх будова та кінематика
    • 2.10.2.2. Внутрішліфувальні верстати, їх будова та кінематика
    • 2.10.2.3. Підналагоджування круглошліфувальних верстатів
    • 2.10.2.4. Кругле внутрішнє шліфування, режими різання
    • 2.10.2.5. Дефекти шліфування, їх причини та попередження
    • 2.10.2.6. Внутрішньошліфувальні верстати, їх будова та кінематика
    • 2.10.2.7. Підналагоджування внутрішньошліфувальних верстатів
    • 2.10.2.8. Пристрої для встановлення деталей на внутрішньошліфувальних верстатах
    • 2.10.2.9. Дефекти шліфування, їх причини та попередження
    • 2.10.2.10. Контрольні запитання
  • Тема 11. Свердлильні верстати
   • 2.11.1. Організація роботи на свердлувальних верстатах
    • 2.11.1.1. Класифікація свердлувальних верстатів
    • 2.11.1.2. Основні механізми та вузли свердлувальних верстатів
    • 2.11.1.3. Технологічне оснащення для закріплення різального інструменту та заготовок
    • 2.11.1.4. Правила підналагоджування свердлувального верстата на визначений вид роботи з установленням деталей у пристосуваннях, кондукторах
    • 2.11.1.5. Контроль оброблених отворів
    • 2.11.1.6. Дефекти обробки та їх попередження
    • 2.11.1.7. Вимоги безпеки під час роботи на свердлувальних верстатах
    • 2.11.1.8. Контрольні запитання
  • Тема 12. Обробка деталей зі складним встановленням
   • 2.12.1. Способи закріплення та оброблення деталей складної форми
    • 2.12.1.1. Оброблення деталей в чотирикулачковому патроні
    • 2.12.1.2. Способи встановлення вивірки та закріплення деталей в чотирикулачковому патроні
    • 2.12.1.3. Обробка деталей на планшайби
    • 2.12.1.4. Оброблення деталей на кутниках
    • 2.12.1.5. Способи балансування деталей на кутниках
    • 2.12.1.6. Пристосування на базі комплекту універсально-складального пристрою
    • 2.12.1.7. Обробка деталей в люнетах
    • 2.12.1.8. Нерухомі та рухомі люнети, їх застосування
    • 2.12.1.9. Способи обробки тонкостінних деталей: стаканів, гільз, кілець
    • 2.12.1.10. Використання цангових патронів
    • 2.12.1.11. Використання мембранних патронів
    • 2.12.1.12. Способи закріплення заготовок на верстаті
    • 2.12.1.13. Контрольні запитання
  • Тема 13. Основні відомості про опір матеріалів
   • 2.13.1. Визначення деформації під час різання
    • 2.13.1.1. Деформація тіл під дією зовнішніх сил
    • 2.13.1.2. Основні види деформацій
    • 2.13.1.3. Напруга як міра інтенсивності внутрішніх сил. Напруга нормальна та дотична
    • 2.13.1.4. Поняття про жорсткість системи „Верстат — пристрій — інструмент – деталь”
    • 2.13.1.5. Контрольні запитання
  • Тема 14. Основи різання металів
   • 2.14.1. Геометрія та стійкість різального інструмента
    • 2.14.1.1. Геометрія токарного різця
    • 2.14.1.2. Матеріали, які застосовуються для виготовлення різців
    • 2.14.1.3. Поняття про стійкість різального інструмента
    • 2.14.1.4. Вибір раціональних режимів різання
    • 2.14.1.5. Геометричні параметри різальних елементів свердел, зенкерів, розгорток, різьбонарізного інструменту
    • 2.14.1.6. Види та критерії зносу інструмента
    • 2.14.1.7. Швидкість різання, поправочні коефіцієнти на фактичні умови різання
    • 2.14.1.8. Контрольні запитання
   • 2.14.2. Особливості процесу фрезерування
    • 2.14.2.1. Процес різання при фрезеруванні
    • 2.14.2.2. Сили, що діють при фрезеруванні
    • 2.14.2.3. Потужність і крутний момент при різанні
    • 2.14.2.4. Знос фрези
    • 2.14.2.5. Паспорт верстату та його використання в роботи верстатника
    • 2.14.2.6. Контрольні запитання
  • Тема 15. Технологічні процеси обробки типових деталей
   • 2.15.1. Типові схеми та методи обробки
    • 2.15.1.1. Класифікація деталей, які оброблюються на токарних, фрезерних, шліфувальних, свердлувальних верстатах; технологічні особливості їх обробки
    • 2.15.1.2. Загальні принципи побудови технологічних процесів оброблення типових деталей. Особливості розробки технологічних процесів
    • 2.15.1.3. Типові технологічні процеси
    • 2.15.1.4. Заходи щодо скорочення машинного часу
    • 2.15.1.5. Визначення раціональних режимів різання
    • 2.15.1.6. Економічна точність обробки
    • 2.15.1.7. Порядок оформлення технологічної документації
    • 2.15.1.8. Контрольні запитання
  • Тема 16. Відомості з стандартизації і контролю якості продукції
   • 2.16.1. Стандартизація та якість продукції
    • 2.16.1.1. Сутність стандартизації та її роль у розвитку науково-технічного прогресу
    • 2.16.1.2. Державна система стандартизації України
    • 2.16.1.3. Завдання стандартизації
    • 2.16.1.4. Об’єкти стандартизації
    • 2.16.1.5. Види стандартів та їх характеристика
    • 2.16.1.6. Категорії нормативних документів із стандартизації
    • 2.16.1.7. Якість продукції, терміни і визначення в галузі якості продукції
    • 2.16.1.8. Оцінка рівня якості
    • 2.16.1.9. Методи оцінки якості продукції
    • 2.16.1.10. Основні принципи та функції системи управління якістю продукції
    • 2.16.1.11. Управління якістю продукції на підприємствах
    • 2.16.1.12. Контрольні запитання
  • Тема 17. Підіймально-транспортні машини, які використовуються під час обробки важких заготівок
   • 2.17.1. Підйомно-транспортне обладнання
    • 2.17.1.1. Види підйомно-транспортного устаткування
    • 2.17.1.2. Канати, стропи, вантажозахватні пристрої, їх характеристика
    • 2.17.1.3. Контрольні запитання
 • Розряд 4
  • Тема 1. Вступ
   • 3.1.1. Машинобудування — авангард науково-технічного прогресу
    • 3.1.1.1. Значення автоматизації в житті людини
    • 3.1.1.2. Вимоги до професіональної підготовки сучасних фахівців-верстатників
  • Тема 2. Нарізання двозахідних різьб на токарному верстаті
   • 3.2.1. Налагоджування токарно-гвинторізного верстата на нарізання двозахідних різьб
    • 3.2.1.1.Способи налагоджування верстата на нарізання двозахідних різьб. Прийоми нарізання різьби різцями на токарному верстаті
    • 3.2.1.2. Нарізування двозахідної різьби способом зміщення верхніх полозків на крок різьби
    • 3.2.1.3. Способи розподілу на два заходи за допомогою ділильного кільця. Ділильні патрони
    • 3.2.1.4. Технологія нарізування двозахідної різьби двома різцями
    • 3.2.1.5. Контрольні запитання
  • Тема 3. Фрезерування різьб, зубчастих коліс і рейок за допомогою ділильних пристроїв
   • 3.3.1. Методи обробки деталі фрезеруванням з застосуванням ділильних пристроїв
    • 3.3.1.1. Установка деталей в ділильних пристроях, їх класифікація
    • 3.3.1.2. Способи ділення заготовок за допомогою універсальних ділильних головок
    • 3.3.1.3. Складові частини ділильних головок
    • 3.3.1.4. Види робіт, що виконують із застосуванням ділильних пристроїв
    • 3.3.1.5. Фрезерування багатогранників
    • 3.3.1.6. Фрезерування зубчастих рійок
    • 3.3.1.7. Фрезерування кутових канавок на циліндричних заготовках
    • 3.3.1.8. Фрезерування кутових канавок на конусі та торці
    • 3.3.1.9. Контрольні запитання
  • Тема 4. Робота на свердлильних верстатах
   • 3.4.1. Сучасні конструкції свердлувальних верстатів
    • 3.4.1.1. Кінематичні схеми й органи керування основних типів сучасних свердлувальних верстатів
    • 3.4.1.2. Компонування верстатів
    • 3.4.1.3. Коробки швидкостей
    • 3.4.1.4. Коробки подач
    • 3.4.1.5. Механізми перемикання швидкостей і подач
    • 3.4.1.6. Шпиндельні вузли
    • 3.4.1.7. Механізми подач
    • 3.4.1.8. Свердління отворів великого діаметра. Кільцеве свердління
    • 3.4.1.9. Нарізування різьби на свердлувальних верстатах
    • 3.4.1.10.Дефекти обробки при нарізуванні різьби на свердлувальних верстатах та їх попередження
    • 3.4.1.11. Контрольні запитання
  • Тема 5. Шліфування і нарізання рифлень на шліфувально-рифельних верстатах
   • 3.5.1. Методи шліфування площинних поверхонь. Основи знань про шліфувально-рифельні верстати
    • 3.5.1.1. Технологія шліфування площинних поверхонь
    • 3.5.1.2. Шліфування торцем круга
    • 3.5.1.3. Вибір технологічних умов шліфування
    • 3.5.1.4. Пристрої для установлення та закріплення заготовок
    • 3.5.1.5. Способи встановлення заготовок при площинному шліфуванні
    • 3.5.1.6. Плоскошліфувальні верстати
    • 3.5.1.7. Основні відомості про шліфувально-рифельні верстати
    • 3.5.1.8. Контрольні запитання
  • Тема 6. Оснащення металорізальних верстатів
   • 3.6.1. Пристосування для металорізальних верстатів
    • 3.6.1.1. Класифікація пристроїв
    • 3.6.1.2. Основні конструктивні елементи пристроїв. Їх призначення
    • 3.6.1.3. Загальні принципи встановлення та базування заготовок
    • 3.6.1.4. Принцип базування заготовок у пристроях
    • 3.6.1.5. Типові конструкції пристроїв для закріплення заготовок
    • 3.6.1.6. Пристрої для закріплення різальних інструментів на свердлувальних верстатах
    • 3.6.1.7. Контрольні запитання
  • Тема 7. Приводи металорізальних верстатів
   • 3.7.1. Електропривод, його елементи, правила експлуатації
    • 3.7.1.1. Типи приводів металорізальних верстатів
    • 3.7.1.2. Електропривод, класифікація електроприводів
    • 3.7.1.3. Режими роботи електродвигунів
    • 3.7.1.4. Асинхронні двигуни
    • 3.7.1.5. Електродвигуни постійного струму
    • 3.7.1.6. Система генератор — електродвигун
    • 3.7.1.7. Визначення потужності електродвигуна металорізального верстата
    • 3.7.1.8. Основні методи перевірки електродвигунів головного руху і подачі
    • 3.7.1.9. Експлуатація електрообладнання, безпека праці
    • 3.7.1.10. Основні несправності електродвигунів, їх ознаки, способи усунення
    • 3.7.1.11. Контрольні запитання
   • 3.7.2. Пневмо- та гідроприводи металорізальних верстатів, їх експлуатація
    • 3.7.2.1. Пневмоприводи. Елементи пневмоприводів
    • 3.7.2.2. Основні елементи пневмоприводів
    • 3.7.2.3. Компресори, їх конструкція, правила експлуатації
    • 3.7.2.4. Основні несправності в роботі пневмоапаратури, методи їх усунення
    • 3.7.2.5. Гідросистеми верстатів
    • 3.7.2.6. Принцип роботи гідроприводу
    • 3.7.2.7. Робочі рідини гідросистем
    • 3.7.2.8. Основні елементи гідросистем
    • 3.7.2.9. Позначення елементів гідроприводів на схемах
    • 3.7.2.10. Експлуатація гідро- і пневмоприводів
    • 3.7.2.11. Основні несправності в роботі гідросистем, методи їх усунення
    • 3.7.2.12. Контрольні запитання
  • Тема 8. Сучасні технологічні процеси обробки типових деталей
   • 3.8.1. Розробка сучасних типових технологічних процесів
    • 3.8.1.1. Класифікація деталей, оброблюваних на токарних, фрезерних, шліфувальних, свердлувальних верстатах
    • 3.8.1.2. Загальні принципи побудови типових технологічних процесів
    • 3.8.1.3. Типові технологічні процеси виготовлення втулок
    • 3.8.1.4. Типові технологічні процеси оброблення стаканів
    • 3.8.1.5. Типові технологічні процеси оброблення дисків
    • 3.8.1.6. Типові технологічні процеси оброблення фланців
    • 3.8.1.7. Основні правила побудови технологічного процесу оброблення деталі на металорізальному обладнанні
    • 3.8.1.8. Єдина система технологічної документації
    • 3.8.1.9. Кодування та розроблення технологічної документації
    • 3.8.1.10. Контрольні запитання
  • Тема 9. Експлуатація та модернізація металорізальних верстатів
   • 3.9.1. Правила експлуатації та прийоми модернізації металорізальних верстатів
    • 3.9.1.1. Система обслуговування металорізальних верстатів. Типові несправності металорізального устаткування
    • 3.9.1.2. Технічне діагностування стану металорізальних верстатів і способи усунення нескладних несправностей
    • 3.9.1.3. Модернізація металорізального обладнання
    • 3.9.1.4. Контрольні запитання
  • Тема 10. Охорона праці і пожежна безпека на підприємстві
   • 3.10.1. Забезпечення вимог безпеки праці на підприємстві
    • 3.10.1.1. Основні положення законодавства України про охорону праці
    • 3.10.1.2. Виробничий травматизм
    • 3.10.1.3. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві
    • 3.10.1.4. Порядок розслідування нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом
    • 3.10.1.5. Вимоги безпеки праці в цехах підприємств
    • 3.10.1.6. Інструктаж з обслуговування робочих місць і безпеки виконання робіт
    • 3.10.1.7. Електробезпека
    • 3.10.1.8. Пожежна безпека
    • 3.10.1.9. Забезпечення пожежної безпеки при виконанні робіт верстатника широкого профілю
    • 3.10.1.10. Контрольні запитання
 • Розряд 5
  • Тема 1. Вступ
   • 4.1.1. Перспективі розвитку машинобудування
    • 4.1.1.1. Машинобудування — провідна галузь промисловості України
    • 4.1.1.2. Кваліфікаційна характеристика верстатника широкого профілю 5 розряду
  • Тема 2. Нарізання багатозахідних різей
   • 4.2.1. Методи нарізування багатозахідних різей
    • 4.2.1.1. Багатозахідні різі. Деталі з багатозахідними різями
    • 4.2.1.2. Нарізні різці для нарізування багатозахідних різей, їх геометрія
    • 4.2.1.3. Визначення кількості чорнових і чистових робочих ходів
    • 4.2.1.4. Режими різання при нарізуванні багатозахідних різей різцями
    • 4.2.1.5. Способи поділу на заходи при нарізуванні багатозахідної різі
    • 4.2.1.6. Високопродуктивні способи нарізування різей
    • 4.2.1.7. Види черв’яків
    • 4.2.1.8. Методи обробки черв’яків на токарних верстатах
    • 4.2.1.9. Прогресивні методи обробки черв’яків
    • 4.2.1.10. Методи підвищення продуктивності процесу нарізування трапецеїдальної та модульної різей
    • 4.2.1.11. Методи і засоби контролю прямокутних, трапецеїдальних, модульних і упорних різей
    • 4.2.1.12. Брак і техніка безпеки при нарізуванні різей різцями
    • 4.2.1.13. Контрольні запитання
  • Тема 3. Способи обробки деталей з ексцентриковими поверхнями
   • 4.3.1. Обробка ексцентрикових поверхонь деталей
    • 4.3.1.1. Оброблення ексцентрикових деталей
    • 4.3.1.2. Пристрої новаторів виробництва, що застосовуються для оброблення ексцентрикових поверхонь
    • 4.3.1.3. Оброблення колінчастих валів
    • 4.3.1.4. Оброблення деталей на планшайбі
    • 4.3.1.5. Оброблення тонкостінних деталей, способы їх закріплення
    • 4.3.1.6. Оброблення великогабаритних деталей
    • 4.3.1.7. Вимоги безпеки при обробленні деталі з складною установкою
    • 4.3.1.8. Контрольні запитання
  • Тема 4. Технологія обробки деталей на різних верстатах токарної групи
   • 4.4.1. Токарно-револьверні верстати
    • 4.4.1.1. Токарно-револьверні та багаторізцеві верстати
    • 4.4.1.2. Токарні автомати і півавтомати
    • 4.4.1.3. Токарно-револьверний верстат моделі 1П365. Загальна характеристика верстата
    • 4.4.1.4. Кінематика верстата моделі 1П365
    • 4.4.1.5. Контрольні запитання
   • 4.4.2. Токарні багаторізцеві верстати
    • 4.4.2.1. Багаторізцевий півавтомат моделі 1730. Загальна характеристика верстата
    • 4.4.2.2. Кінематика верстата моделі 1730
    • 4.4.2.3. Налаштування автоматів і півавтоматів
    • 4.4.2.4. Контрольні запитання
  • Тема 5. Фрезерування складних деталей та вузлів на унікальному устаткуванні
   • 4.5.1. Методи фрезерування складних фасонних поверхонь
    • 4.5.1.1. Види фасонних поверхонь
    • 4.5.1.2. Методи фрезерування фасонних профілів
    • 4.5.1.3. Фрезерування просторово-складних фасонних поверхонь
    • 4.5.1.4. Види браку при обробленні фасонних поверхонь, засоби їх попередження
    • 4.5.1.5. Контрольні запитання
  • Тема 6. Нарізання спіралей та зубчастих колес за допомогою ділильних головок на фрезерних верстатах
   • 4.6.1. Фрезерування зубчастих колес та гвинтових канавок
    • 4.6.1.1. Універсальні ділильні головки. Виконання розрахунків для їх налаштування
    • 4.6.1.2. Оптичні ділильні головки
    • 4.6.1.3. Фрезерування прямозубих циліндричних коліс
    • 4.6.1.4. Фрезерування зубчастих коліс
    • 4.6.1.5. Різальний інструмент
    • 4.6.1.6. Установка і закріплення заготовок і фрези
    • 4.6.1.7. Режим фрезерування
    • 4.6.1.8. Контроль елементів зубчастих коліс
    • 4.6.1.9. Фрезерування гвинтових канавок
    • 4.6.1.10. Фрезерування кулачкових муфт
    • 4.6.1.11. Фрезерування кулачкових муфт з трикутним профілем
    • 4.6.1.12. Фрезерування гвинтових канавок
    • 4.6.1.13. Послідовність налагоджування верстата і ділильної головки для фрезерування гвинтових канавок
    • 4.6.1.14. Види й причини браку
    • 4.6.1.15. Контрольні запитання
  • Тема 7. Шліфування та доведення складних поверхонь
   • 4.7.1. Шліфування зовнішніх конічних поверхонь
    • 4.7.1.1. Елементи конічної поверхні
    • 4.7.1.2. Способи шліфування зовнішніх конічних поверхонь
    • 4.7.1.3. Послідовність робочих прийомів при підготовці операції та шліфуванні пологих конусів
    • 4.7.1.4. Послідовність робочих прийомів при підготовці операції і шліфуванні крутих конусів
    • 4.7.1.5. Контроль зовнішніх конічних поверхонь
    • 4.7.1.6. Контрольні запитання
   • 4.7.2. Шліфування фасонних поверхонь
    • 4.7.2.1. Профільне шліфування
    • 4.7.2.2. Методи профільного шліфування
    • 4.7.2.3. Правка робочої поверхні шліфувальних кругів
    • 4.7.2.4. Профілешліфувальні верстати
    • 4.7.2.5. Контрольні запитання
   • 4.7.3. Шліфування отворів
    • 4.7.3.1. Технологія шліфування отворів
    • 4.7.3.2. Вибір технологічних умов шліфування
    • 4.7.3.3. Контроль внутрішніх конічних поверхонь
    • 4.7.3.4. Контрольні запитання
  • Тема 8. Методи обробки важкооброблюваних матеріалів
   • 4.8.1. Прогресивні методи обробки матеріалів
    • 4.8.1.1. Особливості обробки важкооброблюваних матеріалів
    • 4.8.1.2. Плазмене зміцнення інструментів для обробки важкооброблюваних матеріалів
    • 4.8.1.3. Метод суміщеної плазмено-механічної обробки
    • 4.8.1.4. Обробка важкооброблюваних матеріалів за допомогою ультразвуку
    • 4.8.1.5. Безабразивне ультразвукове фінішне оброблення
    • 4.8.1.6. Контрольні запитання
  • Тема 9. Основи механіки верстатів
   • 4.9.1. Механізми та передачі металорізальних верстатів
    • 4.9.1.1. Типови передачі у верстатах
    • 4.9.1.2. Гвинтові й черв’ячні передачі
    • 4.9.1.3. Кулачкові механізми
    • 4.9.1.4. Механізми, що перетворюють рух
    • 4.9.1.5. Кривошипно-шатунні механізми
    • 4.9.1.6. Кулісні механізми
    • 4.9.1.7. Гітара змінних зубчастих коліс
    • 4.9.1.8. Кінематичний ланцюг
    • 4.9.1.9. Шпиндельні опори та підшипники
    • 4.9.1.10. Регулювання частоти обертання шпинделя
    • 4.9.1.11. Структурні сітки й графіки частот обертання шпинделів
    • 4.9.1.12. Коробки передач, їх призначення й типи
    • 4.9.1.13. Механізми керування руху
    • 4.9.1.14. Універсальні та спеціалізовані пристрої
    • 4.9.1.15. Контрольні запитання
  • Тема 10. Техніка безпеки при роботі на верстатному устаткуванні
   • 4.10.1. Організація безпечної експлуатації металорізального обладнання
    • 4.10.1.1. Загальні відомості щодо організації охорони праці
    • 4.10.1.2. Заходи із забезпечення безпечної експлуатації металорізального обладнання
    • 4.10.1.3. Інструкції з охорони праці при виконанні робіт на металорізальних верстатах
    • 4.10.1.4. Контрольні запитання
 • Розряд 6
  • Тема 1. Вступ
   • 5.1.1. Перспективи розвитку машинобудування
    • 5.1.1.1. Перспективи розвитку галузі
    • 5.1.1.2. Кваліфікаційна характеристика верстатника широкого профілю 6 розряду
  • Тема 2. Способи нарізання відповідальних богатозахідних різей складного профілю
   • 5.2.1. Нарізування багатозахідних різьб складного профілю
    • 5.2.1.1. Нарізування прямокутної та трапецеїдальної різі
    • 5.2.1.2. Особливості нарізування багатозахідних різей складного профілю
    • 5.2.1.3. Прогресивні конструкції інструментів для нарізування різей складного профілю
    • 5.2.1.4. Способи нарізування конічної різі
    • 5.2.1.5. Накочування різі
    • 5.2.1.6. Контрольні запитання
  • Тема 3. Фрезерування складних великогабаритних деталей на унікальних фрезерних верстатах
   • 5.3.1. Способи фрезерування деталей складного профілю
    • 5.3.1.1. Сучасні конструкції фрезерних верстатів
    • 5.3.1.2. Подовжньо-фрезерні верстати
    • 5.3.1.3. Фрезерні верстати безперервної дії
    • 5.3.1.4. Пристрої для обробки складних деталей на фрезерних верстатах
    • 5.3.1.5. Контрольні запитання
  • Тема 4. Способи шліфування поверхонь складної конфігурації та активний контроль при шліфуванні
   • 5.4.1. Шліфування поверхонь складної форми, активний контроль
    • 5.4.1.1. Види шліфування
    • 5.4.1.2. Активний контроль при шліфуванні
    • 5.4.1.3. Прилади, використовувані для активного контролю
    • 5.4.1.4. Активний контроль при круглому шліфуванні
    • 5.4.1.5. Контрольні запитання
  • Тема 5. Експлуатація металорізальних верстатів і правила їх прийому з капітального ремонту
   • 4.5.1. Показники якості верстатів
    • 4.5.1.1. Вимоги до раціональної експлуатації верстатів
    • 4.5.1.2. Система показників якості верстатів
    • 4.5.1.3. Загальні умови випробування верстатів на міцність
    • 4.5.1.4. Нормування жорсткості та вібростійкості верстатів
    • 4.5.1.5. Нормування показників надійності й довговічності верстатів
    • 4.5.1.6. Загальні технічні умови на металорізальні верстати
    • 4.5.1.7. Контрольні запитання
   • 4.5.2. Перевірка і випробування верстатів після капітального ремонту
    • 4.5.2.1. Прийом і випробування верстатів
    • 4.5.2.2. Транспортування й установлення верстатів
    • 4.5.2.3. Контрольні запитання
  • Тема 6. Модернізація та автоматизація металорізальних верстатів
   • 5.6.1. Модернізація металорізального обладнання
    • 5.6.1.1. Модернізація металорізальних верстатів
    • 5.6.1.2. Способи підвищення швидкохідності й потужності верстатів
    • 5.6.1.3. Способи підсилення слабких ланок
    • 5.6.1.4. Способи зменшення допоміжного часу
    • 5.6.1.5. Контрольні запитання
  • Тема 7. Сучасні технологічні процеси обробки деталей
   • 5.7.1. Вступ
    • 5.7.1.1. Розробка технологічних процесів за допомогою електронно-обчислювальної техніки
    • 5.7.1.2. Знайомство з системою TECHCARD
    • 5.7.1.3. Системи, необхідні для роботи з системою TECHCARD
   • 5.7.2. Налаштування бази даних
    • 5.7.2.1. Загальні відомості про базу даних TECHCARD
    • 5.7.2.2. Налаштування бази даних
  • Тема 8. Техніка безпеки при роботі на металорізальних верстатах підприємства
   • 5.8.1. Техніка безпеки при роботі на металорізальних верстатах
    • 5.8.1.1. Загальні відомості про безпечну експлуатацію металорізальних верстатів
    • 5.8.1.2. Правила безпеки праці перед початком роботи на металорізальному верстаті
    • 5.8.1.3. Правила безпеки праці під час роботи на металорізальних верстатах
    • 5.8.1.4. Вимоги безпеки праці при роботі на токарних верстатах
    • 5.8.1.5. Вимоги безпеки праці після закінчення роботи на токарних верстатах
    • 5.8.1.6. Вимоги безпеки праці при роботі на фрезерних верстатах
    • 5.8.1.7. Вимоги безпеки праці при експлуатації шліфувальних верстатів
    • 5.8.1.8. Правила безпеки праці перед початком роботи на шліфувальному верстаті
    • 5.8.1.9. Правила безпеки праці під час роботи на шліфувальних верстатах
    • 5.8.1.10. Правила безпеки праці після закінчення роботи на шліфувальних верстатах
    • 5.8.1.11. Послідовність дій при виникненні аварійної ситуації під час роботи на металорізальному обладнанні
    • 5.8.1.12. Контрольні запитання
 • Розряд 7
  • Тема 1. Вступ
   • 6.1.1. Перспективи розвитку машинобудування
    • 6.1.1.1. Прогнози провідних спеціалістів
    • 6.1.1.2. Кваліфікаційна характеристика верстатника широкого профілю 7 розряду
  • Тема 2. Конструкція сучасних металорізальних верстатів
   • 6.2.1. Металорізальні верстати для сучасного виробництва
    • 6.2.1.1. Основні напрямки розвитку металорізальних верстатів
    • 6.2.1.2. Агрегатні верстати
    • 6.2.1.3. Контрольні запитання
  • Тема 3. Багатоінструментальна наладка металорізальних верстатів
   • 6.3.1. Багатоінструментальне налагодження при обробці складних поверхонь
    • 6.3.1.1. Призначення багатоінструментального налагодження
    • 6.3.1.2. Багатофункціональне налагодження токарно-револьверного верстата
    • 6.3.1.3. Налагодження одношпиндельного верстата
    • 6.3.1.4. Налагодження багатошпиндельних автоматів
    • 6.3.1.5. Контрольні запитання
  • Тема 4. Способи досягнення установленої точності та чистоти оброблення на металорізальних верстатах
   • 6.4.1. Експлуатація та випробування металорізального обладнання
    • 6.4.1.1. Вимоги раціональної експлуатації металорізального обладнання
    • 6.4.1.2. Змащування верстатів
    • 6.4.1.3. Паспорт верстата й посібник з експлуатації
    • 6.4.1.4. Контрольні запитання
  • Тема 5. Сучасні технологічні процеси обробки деталей
   • 6.5.1. Проектування техпроцесів
    • 6.5.1.1. Основні визначення
    • 6.5.1.2. Задання загальних відомостей про деталь і заготовку
    • 6.5.1.3. Проектування маршруту обробки
    • 6.5.1.4. Розрахунок режимів обробки й нормування
    • 6.5.1.5. Типові техпроцеси і фрагменти
    • 6.5.1.6. Реєстрація типового техпроцесу
  • Тема 6. Технічна діагностика металорізальних верстатів
   • 6.6.1. Основи технічної діагностики
    • 6.6.1.1. Основні поняття технічної діагностики
    • 6.6.1.2. Мета технічної діагностики та основні завдання технічної діагностики
    • 6.6.1.3. Структура технічної діагностики
    • 6.6.1.4. Загальні характеристики технічних засобів діагностування
    • 6.6.1.5. Контрольні запитання
  • Тема 7. Правила техніки безпеки при роботі на металорізальному обладнанні
   • 6.7.1. Правила безпеки праці при роботі на сучасних металорізальних верстатах
    • 6.7.1.1. Загальні вимоги
    • 6.7.1.2. Спеціальні правила безпеки перед початком роботи
    • 6.7.1.3. Правила безпеки праці під час роботи на металорізальному верстаті з ЧПК
    • 6.7.1.4. Правила безпеки праці після завершення роботи на металорізальному верстаті з ЧПК
    • 6.7.1.5. Послідовність дій при виникненні аварійної ситуації під час роботи на металорізальному обладнання з ЧПК
    • 6.7.1.6. Контрольні запитання
 • Розряд 8
  • Тема 1. Вступ
   • 7.1.1. Машинобудування — провідна галузь промисловості
    • 7.1.1.1. Вимоги науково-технічного прогресу
    • 7.1.1.2. Кваліфікаційна характеристика верстатника широкого профілю 8 розряду
  • Тема 2. Багатоцільові металорізальні верстати та роботи, що виконуються на них
   • 7.2.1. Багатоцільові верстати
    • 7.2.1.1. Основні відомості про багатоцільові верстати
    • 7.2.1.2. Компонування верстатів
    • 7.2.1.3. Конструктивні особливості багатоцільових верстатів
    • 7.2.1.4. Механізми автоматичної зміни інструмента
    • 7.2.1.5. Різальний і допоміжних інструмент для багатоцільових верстатів
    • 7.2.2.6. Багатоцільові токарні верстати
    • 7.2.2.7. Контрольні запитання
  • Тема 3. Правила перевірки на точність обслуговуваних верстатів
   • 7.3.1. Перевірка верстатів на точність
    • 7.3.1.1. Основні види випробування верстатів
    • 7.3.1.2. Випробування верстата без навантаження
    • 7.3.1.3. Випробування верстата в роботі під навантаженням
    • 7.3.1.4. Перевірка верстата на геометричну точність і точність оброблюваної заготовки
    • 7.3.1.5. Випробування на жорсткість
    • 7.3.1.6. Випробування верстата на вібростійкість
    • 7.3.1.7. Контрольні запитання
  • Тема 4. Автоматизація і механізація обробки різанням
   • 7.4.1. Загальні поняття й класифікація автоматизованого виробництва
    • 7.4.1.1. Призначення й класифікація автоматичних верстатних систем
    • 7.4.1.2. Гнучкі виробничі модулі
    • 7.4.1.3. Гнучкі виробничі системи
    • 7.4.1.4. Призначення й класифікація автоматизованих ділянок
    • 7.4.1.5. Роботизовані комплекси
    • 7.4.1.6. Призначення й класифікація автоматичних ліній
    • 7.4.1.7. Обладнання автоматичних ліній
    • 7.4.1.8. Гнучкі виробничі системи
    • 7.4.1.9. Контрольні запитання