Агротехнологія  /  Кваліфікація — категорія А  /  1.7. Захист рослин  /  1.7.1. Захист рослин

Зміст:
  • Кваліфікація — категорія А
    • 1.7. Захист рослин

1.7.1.2. Бiологiчні способи захисту рослин

Біологічний спосіб захисту рослин полягає у використанні одних організмів для боротьби з іншими, шкідливими для сільськогосподарських культур. Перевага цього способу в тому, що він не спричиняє шкідливого впливу на оточуюче середовище. Такі відносини між організмами існують у природі, й наше завдання — їх посилити. З організмів, які використовуються для біологічного захисту, найбільш поширені хижі комахи, комахоїдні птахи, паразитні комахи, мікроорганізми.

Серед хижих комах найбільш відомі жуки-кокцинеліди, або сонечка (рис. 1.7.1), мухи-дзюрчалки (рис. 1.7.2), золотоочки (рис. 1.7.3). Вони знищують попелиць.

Рис. 1.7.1. Сонечко семиточкове

Рис. 1.7.2. Муха-дзюрчалка (доросла комаха, личинка, лялечка)

Рис. 1.7.3. Золотоочка

Із комахоїдних птахів найбільшу користь приносять синиці, зозулі, сорокопуди, ластівки, дятли та інші (рис. 1.7.4 – рис. 1.7.7).

Рис. 1.7.4. Синиця велика

Рис. 1.7.5. Ластівка сільська

Рис. 1.7.6. Зозуля

Рис. 1.7.7. Грачі

Паразитні комахи розвиваються на всіх фазах розвитку тварин-хазяїв (яйце, личинка, лялечка, доросла особина), харчуються їх тканинами та внутрішніми органами і звичайно призводять до їх загибелі. Серед комах-паразитів найбільше значення мають перетинчастокрилі: апантелес, трихограма та теленомуси (рис. 1.7.8, рис. 1.7.9).

Рис. 1.7.8. Лялечки апантелеса, які вийшли з паразитної гусені

Рис. 1.7.9. Паразитна комаха теленомус

Можна підсилити дію цих біологічних об’єктів, створюючи сприятливі умови для їх існування та проводячи заходи для їх залучення на конкретні ділянки. Існують спеціальні біологічні станції, де вирощують теленомуса та трихограму.

Найбільш поширеним з біологічних способів захисту рослин є застосування мікроорганізмів — спорових та неспорових бактерій, вірусів та інших. Виділені в чисту культуру хвороботворні мікроорганізми використовуються для виготовлення мікробіологічних препаратів. Біопрепарати проти шкідників використовуються головним чином шляхом обприскування рослин. Особливе місце у біологічній боротьбі з комахами зайняла група спорових бактерій. Потрапляючи в шлунок комахи, спори бактерій проростають, розмножуються і виділяють токсини, які отруюють комаху, й вона гине.

Використання ентомопатогенних вірусів може спричинювати масові спалахи хвороб шкідників і тим самим знищувати їх, захищаючи рослини. Патогенні мікроорганізми можуть застосовуватися спільно з інсектицидами.

Зміст | 1.7.1.1. Методи захисту рослин від бур’янiв, шкiдникiв i... | √1.7.1.3. Хiмiчнi засоби для захисту рослин. Способи захисту | Вгору