Українське фахове мовлення

ЗМІСТ

 • Передмова
 • Тема 1. Функційні стилі сучасної української літературної мови. Особливості офіційно-ділового та наукового стилів
  • 1.1. Література з теми
  • 1.2. Стилі мови
   • 1.2.1. Розмовний стиль
   • 1.2.2. Художній стиль
   • 1.2.3. Публіцистичний стиль
   • 1.2.4. Науковий стиль
   • 1.2.5. Офіційно-діловий стиль
  • 1.3. Вправи та завдання
   • 1.3.1. Репродуктивний рівень
   • 1.3.2. Творчий рівень
 • Тема 2. Технічні вимоги до оформлення наукової роботи. Правила укладання списку використаних джерел
  • 2.1. Література з теми
  • 2.2. Особливості оформлення наукової роботи
   • 2.2.1. Оформлення титульного аркуша
   • 2.2.2. Нумерація сторінок
   • 2.2.3. Оформлення реферату
   • 2.2.4. Оформлення змісту роботи
   • 2.2.5. Оформлення скорочень та умовних познак
   • 2.2.6. Оформлення вступу
   • 2.2.7. Оформлення основної частини
   • 2.2.8. Оформлення висновків
   • 2.2.9. Оформлення переліку джерел посилання
   • 2.2.10. Оформлення додатків
   • 2.2.11. Оформлення посилань на джерела
   • 2.2.12. Оформлення цитат
   • 2.2.13. Оформлення рисунків, таблиць, формул
   • 2.2.14. Правила оформлення загальноприйнятих скорочень
   • 2.2.15. Оформлення цифрової інформації
   • 2.2.16. Перенесення слів
   • 2.2.17. Технічні помилки, яких потрібно уникати
  • 2.3. Вправи та завдання
   • 2.3.1. Репродуктивний рівень
   • 2.3.2. Творчий рівень
 • Тема 3. Мовні звороти, поширені в наукових текстах. Вимоги до написання тез і статей
  • 3.1. Література з теми
  • 3.2. Теоретичний мінімум
  • 3.3. Особливості оформлення наукової статті та тез
   • 3.3.1. Список використаної літератури
  • 3.4. Вправи та завдання
   • 3.4.1. Репродуктивний рівень
   • 3.4.2. Творчий рівень
 • Тема 4. Правила опрацювання наукових текстів (план, тези, конспект, анотація, реферат)
  • 4.1. Література з теми
  • 4.2. Правила складання плану
  • 4.3. Особливості створення тез
  • 4.4. Правила написання конспекту
  • 4.5. Особливості оформлення анотації
  • 4.6. Особливості написання реферату
  • 4.7. Вправи та завдання
   • 4.7.1. Репродуктивний рівень
   • 4.7.2. Творчий рівень
 • Тема 5. Культура та етикет спілкування в науковій і професійній сферах. Захист наукових досліджень
  • 5.1. Література з теми
  • 5.2. Теоретичний мінімум
  • 5.3. Культура спілкування
   • 5.3.1. Основні критерії культури спілкування
  • 5.4. Основні правила ділового етикету
   • 5.4.1. Вітання
   • 5.4.2. Візитна картка
   • 5.4.3. Етикет як свідчення поваги до інших
   • 5.4.4. Принципи етики ділового спілкування
   • 5.4.5. Етикетні мовні формули
   • 5.4.6. Прийоми активного слухання
  • 5.5. Структура наукової доповіді
   • 5.5.1. Демонстрація, або спосіб викладення матеріалу
   • 5.5.2. Мовні особливості наукової доповіді
   • 5.5.3. Невербальні засоби увиразнення наукової доповіді
  • 5.6. Вправи та завдання
   • 5.6.1. Репродуктивний рівень
   • 5.6.2. Творчий рівень
 • Тема 6. Наукові заходи як форма виявлення культури фахового мовлення. Участь у наукових дискусіях. Правила аргументування
  • 6.1. Література з теми
  • 6.2. Теоретичний мінімум
  • 6.3. Етикет наукових діалогів
  • 6.4. Види запитань
  • 6.5. Структура запитання до доповідача
  • 6.6. Структура відповіді на запитання
  • 6.7. Структура аргументації
  • 6.8. Відповідь на незручне запитання
  • 6.9. Висловлення незгоди з думкою опонента
  • 6.10. Вправи та завдання
   • 6.10.1. Репродуктивний рівень
   • 6.10.2. Творчий рівень
 • Тема 7. Лексичний склад фахового мовлення. Практика вживання термінів
  • 7.1. Література з теми
  • 7.2. Теоретичний мінімум. Види лексики
  • 7.3. Особливості термінів як лексичних одиниць
  • 7.4. Явище термінологізації та детермінологізації
  • 7.5. Загальнонаукові та вузькогалузеві терміни
  • 7.6. Уживання синонімів, антонімів, омонімів і паронімів у фаховому мовленні
  • 7.7. Вправи та завдання
   • 7.7.1. Репродуктивний рівень
   • 7.7.2. Творчий рівень
 • Тема 8. Способи творення та правопис термінів
  • 8.1. Література з теми
  • 8.2. Теоретичний мінімум
  • 8.3. Творення термінів на позначення дії, події та наслідку
  • 8.4. Утворення термінів способами слово-, основоскладання та абревіації
  • 8.5. Правопис термінів і власних назв іншомовного походження
  • 8.6. Правопис складних термінів
  • 8.7. Вправи та завдання
   • 8.7.1. Репродуктивний рівень
   • 8.7.2. Творчий рівень
 • Тема 9. Оформлення кадрових та особистих документів
  • 9.1. Література з теми
  • 9.2. Теоретичний мінімум
  • 9.3. Особливості оформлення резюме
  • 9.4. Заява
  • 9.5. Вимоги до створення автобіографії
  • 9.6. Правила оформлення особової картки працівника
  • 9.7. Особливості створення характеристики
  • 9.8. Особливості оформлення пояснювальної записки
  • 9.9. Вправи та завдання
   • 9.9.1. Репродуктивний рівень
   • 9.9.2. Творчий рівень
 • Тема 10. Особливості створення оголошень, реклами, прес-релізів
  • 10.1. Література з теми
  • 10.2. Вимоги до написання оголошення про захід
  • 10.3. Укладання рекламних оголошень
  • 10.4. Особливості створення рекламних текстів
  • 10.5. Уживання тропів та мовленнєвих фігур у тексах реклам
  • 10.6. Вимоги до написання прес-релізів
  • 10.7. Вправи та завдання
   • 10.7.1. Репродуктивний рівень
   • 10.7.2. Творчий рівень
 • Тема 11. Тестування
  • Тест Лексичні особливості фахового мовлення. Термін у системі наукового стилю
  • Тест Морфологічні особливості фахового мовлення. Норми вживання іменних частин мови
 • Додатки
  • Додаток А
   • 1 Зразки скорочення слів
   • 2 Уживання великої літери у власних назвах
   • 3 Визначення закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку
   • 4 Правопис слов’янських прізвищ українською мовою
  • Додаток Б. Тексти українською мовою
   • Текст 1. Плагіат і феміда
   • Текст 2. Інформаційні технології та їх вплив на розвиток суспільства
   • Текст 3. Роль говірок у формуванні сучасної української мови
   • Текст 4. Кібератака – війна майбутнього
   • Текст 5
   • Текст 6
   • Текст 7
   • Текст 8
   • Текст 9. Специфіка використання оперативної інтернет-інформації в аналітичній діяльності бібліотек
   • Текст 10. Соціальні мережі як інструмент реалізації громадських ініціатив
   • Текст 11
   • Текст 12. Молодіжний сленг у сучасній періодиці
   • Текст 13. Прес-реліз
   • Текст 14. Прес-реліз
  • Додаток В. Тексти російською мовою
   • Текст 1
   • Текст 2
   • Текст 3
   • Текст 4
   • Текст 5
   • Текст 6. Кибертерроризм как глобальная проблема
   • Текст 7. О человеческом и машинном разуме