Загальна фізика з прикладами і задачами. Квантова та атомна фізика. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика. Том 2

Зміст

 • II. КВАНТОВА ТА АТОМНА ФІЗИКА
  • 6. Елементи квантової механіки
   • 6.1. Хвильові властивості мікрочастинок
   • 6.2. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга та його наслідки
   • 6.3. Хвильова функція. Її фізичний зміст та властивості
   • 6.4. Загальне рівняння Шредінгера
   • 6.5. РівнянняШредінгера для стаціонарних станів
   • 6.6. Деякі випадки руху мікрочастинок
   • 6.7. Проходження частинки крізь потенціальний бар'єр. Тунельний ефект
   • 6.8. Лінійний гармонічний осцилятор у квантовій механіці.
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Приклади розв'язання задач
   • Задачі для самостійного розв'язання
   • Тест Елементи квантової механіки
  • 7. Будова атома
   • 7.1. Перші моделі будови атома. Дослід Резерфорда
   • 7.2. Спектр атома водню
   • 7.3. Модель атома Бора
   • 7.4. Дослід Франка і Герца
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Приклади розв'язання задач
   • Задачі для самостійного розв'язання
   • Тест Будова атома
  • 8. Квантова теорія воднеподібних та багатоелектронних атомів
   • 8.1. Квантовомеханічна теорія воднеподібногоатома
   • 8.2. Механічний і магнітний моменти електрона. Спін електрона
   • 8.3. Тонка структура спектрів. Спін-орбітальна взаємодія
   • 8.4. Повний момент імпульсу електрона
   • 8.5. Квантова теорія багатоелектронних атомів
   • 8.6. Ефект Зеємана. Атом у магнітному полі
   • 8.7. Принцип Паулі. Періодична система елементів Д. І. Менделєєва
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Приклади розв'язання задач
   • Задачі для самостійного розв'язання
  • 9. Випромінювання та спектри
   • 9.1. Атомні спектри
   • 9.2. Рентгенівські спектри. Закон Мозлі
   • 9.3. Види хімічних зв'язків у молекулах. Обмінна взаємодія
   • 9.4. Енергія молекули
   • 9.5. Молекулярні спектри
   • 9.6. Комбінаційне розсіяння світла
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Приклади розв'язання задач
   • Задачі для самостійного розв'язання
  • 10. Випромінювання й поглинання електромагнітних хвиль речовиною
   • 10.1. Спонтанне й вимушене випромінювання
   • 10.2. Заселеність енергетичних рівнів. Інверсна заселеність.
   • 10.3. Квантове підсилення та генерація світла
   • 10.4. Квантові генератори (лазери) та їх застосування.
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
  • Тест Квантова теорія будови атомів та молекул
 • III. ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА
  • 11. Квантові явища в твердих тілах
   • 11.1. Фазовий простір. Квантові статистики
   • 11.2. Виродження систем квантових частинок
   • 11.3. Кількість станів у фазовому просторі
   • 11.4. Квантова теорія вільних електронів в металі
   • 11.5. Розподіл електронів провідності за енергіями в металі
   • 11.6. Елементи квантової теорії електропровідності металів
   • 11.7. Квантові явища при низькихтемпературах
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Приклади розв'язання задач
   • Задачі для самостійного розв'язання
   • Тест Квантові явища в твердих тілах
  • 12. Теплові властивості твердих тіл
   • 12.1. Класифікація кристалічних твердих тіл
   • 12.2. Класична теорія теплоємності твердих тіл (кристалів)
   • 12.3. Квантова теорія теплоємності Ейнштейна
   • 12.4. Квантова теорія теплоємності Дебая
   • 12.5. Електронна теплоємність
   • 12.6. Фонони
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Приклади розв'язання задач
   • Задачі для самостійного розв'язання
   • Тест Теплові властивості твердих тіл
  • 13. Зонна теорія твердого тіла
   • 13.1. Створення енергетичних зон в кристалах
   • 13.2. Зонна структура металів, діелектриків, напівпровідників
   • 13.3. Фізичні властивості напівпровідників
   • 13.4. Контактні явища в металах та напівпровідниках
   • 13.5. Термоелектричні явища
   • 13.6. Фотопровідність. Внутрішній фотоефект
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Приклади розв'язання задач
   • Задачі для самостійного розв'язання
   • Тест Зонна теорія твердого тіла
 • IV. ОСНОВИ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ ТА ФІЗИКИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК
  • 14. Атомне ядро
   • 14.1. Склад та характеристика атомного ядра
   • 14.2. Енергія зв'язку ядра
   • 14.3. Ядерні сили та моделі ядра
   • 14.4. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду
   • 14.5. Ядерні реакції
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки.
   • Приклади розв'язання задач
   • Задачі для самостійного розв'язання
  • 15. Елементарні частинки
   • 15.1. Види взаємодії між елементарними частинками
   • 15.2. Класифікація елементарних частинок
   • 15.3. Закони збереження
   • 15.4. Античастинки
   • 15.5. Кваркова модель адронів
   • Контрольні запитання та завдання для самоперевірки
   • Приклади розв'язання задач
   • Задачі для самостійного розв'язання
  • Тест Атомне ядро та елементарні частинки
 • Додаток