Навчальні матеріали  /  ХНУРЕ  /  Загальна фізика з прикладами і задачами. Квантова та атомна фізика. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика. Том 2

Загальна фізика з прикладами і задачами. Квантова та атомна фізика. Фізика твердого тіла. Ядерна фізика. Том 2

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів