Електронний освітній ресурс. Віртуальний практикум з хімії (10 клас). Профільний рівень

Зміст

  • Вуглеводні
  • Практична робота №4. Експериментальне завдання. Властивості спиртів та їх виявлення
  • Практична робота №5. Експериментальне завдання. Порівняння властивостей бензену та фенолу
  • Практична робота №6. Експериментальне завдання. Альдегіди. Генетичні зв’язки між класами органічних речовин
  • Практична робота №7. Експериментальне завдання. Властивості карбонових кислот
  • Практична робота №8. Експериментальне завдання. Жири. Мило. Дослідження їх властивостей
  • Практична робота №9. Експериментальне завдання. Властивості вуглеводів
  • Практична робота №10. Експериментальне завдання. Вивчення складу та властивостей амінів та амінокислот. Якісні реакції білків та їх денатурація
  • Практична робота №11. Високомолекулярні сполуки — полімери