Навчальні матеріали  /  Загальна освіта  /  Електронний освітній ресурс. Віртуальний практикум з хімії (10 клас). Профільний рівень

Електронний освітній ресурс. Віртуальний практикум з хімії (10 клас). Профільний рівень

 

Електронний освітній ресурс (ЕОР) — електронний мультимедійний посібник «Віртуальний практикум з хімії (10 клас)» — розроблено згідно з Навчальною програмою ХІМІЯ 10-11 класи для закладів загальної середньої освіти, затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ № 1407 від 23.10.2017 р.)

 

 

Кожне експериментальне завдання складається з таких етапів

 

 

  • ознайомлення з лабораторним обладнанням та реактивами;
  • теоретична довідка;
  • правила безпеки життєдіяльності;
  • виконання хімічного досліду з візуалізацією хімічних і фізичних процесів;
  • заповнення лабораторного журналу, в якому передбачено виконання завдань дотичних до практичної роботи;
  • оцінювання знань, умінь та компетенцій.

Виконання хімічного досліду розраховано на 5—10 хвилин і може бути використано під час уроку для демонстрації, розширення, осмислення та закріплення теоретичного матеріалу. Стисла теоретична довідка наповнена теоретичним матеріалом про явища, які моделюються у віртуальному середовищі. Виконуючи завдання, учень має алгоритм дій та кілька спроб дій, необхідну кількість повторень та можливість обнуління відповідей. Така форма роботи активізує засвоєння необхідних фактів. По закінченню роботи учень отримує підсумкову оцінку з аргументацією та має змогу самоаналізу результату. Оцінювання суттєво оптимізує навчальний процес, вивільняє час педагога. ЕОР оновлює методичний інструментарій вчителя, уможливлює системне використання більш ефективних педагогічних технологій, націлених на організацію продуктивної освітньої діяльності учнів.

В лабораторному журналі завдання диференційовані від простішого до складнішого, щоб учні без надмірних зусиль встановлювали очевидні причинно-наслідкові зв’язки. Тестові завдання різних типів, задачі за малюнком-схемою, побудова графіків, аналітичні задачі, розрахункові задачі різних типів, заповнення таблиць за класифікацією та інші завдання представлені в журналі. ЕОЗ є додатковим потужним джерелом у підготовці абітурієнтів.

Віртуальний практикум повністю адаптовано до використання на персональному комп’ютері з входом в інтернет мережу для самостійної роботи учня, для групової діяльності як інтерактивна форма навчання. При створенні ЕОР враховано вік учнів для кращого використання дидактичних можливостей віртуальних інтерактивних робіт в порівнянні з друкованими підручниками і посібниками.

Застосування ЕОР продуктивно допоможе засобами навчального предмета формувати ключові компетентності учня, необхідні для соціалізації, творчої самореалізації особистості, розуміння природничо-наукової картини світу, вироблення екологічного стилю мислення, поведінки та виховання громадянина демократичного суспільства.