Трактори та автомобілі

Зміст

Зміст

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТРАКТОРИ ТА АВТОМОБІЛІ
  • 1.1. ЗАГАЛЬНА БУДОВА ТРАКТОРІВ ТА АВТОМОБІЛІВ
  • 1.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ТИПАЖ ТРАКТОРІВ
  • 1.3. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КОДУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ
  • 1.4. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРАКТОРІВ ТА АВТОМОБІЛІВ
  • 1.5. ТЯГОВІ ЯКОСТІ ТРАКТОРА Й АВТОМОБІЛЯ
  • 1.6. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАКТОРІВ ТА АВТОМОБІЛІВ
 • 2. ДВИГУНИ
  • 2.1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДВЗ
   • 2.1.1. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ ДВЗ
   • 2.1.2. ПРИНЦИП ДІЇ, ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ ПОРШНЕВИХ ДВИГУНІВ
   • 2.1.3. КРУТНИЙ МОМЕНТ ПОРШНЕВИХ ДВИГУНІВ
   • 2.1.4. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРШНЕВОГО ДВИГУНА
   • 2.1.5. РОБОТА ЦИКЛУ І ПОТУЖНІСТЬ ПОРШНЕВИХ ДВИГУНІВ
   • 2.1.6. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕЖИМИ РОБОТИ
   • 2.1.7. ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАШИН
 • Розділ Шасі
  • Загальні відомості про трактори та автомобілі
   • Класифікація тракторів та автомобілів
   • Експлуатаційні властивості
   • Тягові якості трактора й автомобіля
  • Трансмісія
   • Зчеплення
    • Призначення, вимоги
    • Принцип роботи, робочий процес
    • Аналіз та оцінка конструкцій
    • Навантаження у зчепленні. Види руйнувань основних деталей
    • Основні несправності і технічне обслуговування
    • Тенденції вдосконалення конструкцій зчеплень
   • Коробки передач, ходозменшувачі, роздавальні коробки
    • Призначення, вимоги, класифікація
    • Принцип роботи, робочий процес
    • Аналіз та оцінка конструкцій
    • Навантаження в коробці передач. Види руйнувань основних деталей
    • Основні несправності і технічне обслуговування
    • Тенденції розвитку і вдосконалення коробок передач
   • Карданні передачі
   • Проміжні з’єднання і карданні передачі
    • Призначення, вимоги, класифікація
    • Типові схеми карданної передачі. Принцип роботи
    • Аналіз та оцінка конструкцій
    • Навантаження в карданних передачах. Види руйнувань основних деталей
    • Основні несправності і технічне обслуговування
    • Тенденції вдосконалення конструкцій карданних передач
   • Ведучі мости
    • Призначення, вимоги, класифікація
    • Типові схеми мостів. Принцип роботи
    • Аналіз та оцінка конструкцій
    • Навантаження у ведучих мостах. Види руйнувань основних деталей
    • Основні несправності і технічне обслуговування
    • Тенденції вдосконалення конструкцій ведучих
   • Задній міст і механізми повороту гусеничних тракторів
    • Призначення, вимоги, класифікація
    • Типові схеми механізмів повороту. Принцип роботи
    • Аналіз та оцінка конструкцій
    • Навантаження в механізмах повороту. Види руйнувань основних деталей
    • Основні несправності і технічне обслуговування
    • Тенденції вдосконалення механізмів повороту
  • Системи керування трактора й автомобіля
   • Рульове керування
    • Призначення, вимоги, класифікація
    • Способи повороту
    • Типові схеми рульових керувань. Принцип роботи
    • Рульові механізми. Гідропідсилювачі
    • Гідрооб’ємне рульове керування трактора
    • Рульове керування підвищеної безпеки
    • Навантаження в елементах рульового керування. Види руйнувань основних деталей
    • Основні несправності і технічне обслуговування
    • Тенденції вдосконалення конструкцій рульових механізмів
   • Гальмова система
    • Призначення, вимоги, класифікація
    • Типові схеми гальмових механізмів. Принцип роботи
    • Гальмові механізми
    • Гальмові приводи
    • Регулятори гальмових сил
    • Антиблокувальні системи
    • Навантаження в елементах гальмових систем. Види руйнувань основних деталей
    • Основні несправності і технічне обслуговування
    • Тенденції вдосконалення конструкцій гальмових систем
  • Несівні системи. Ходова частина
   • Несівні системи
    • Призначення, вимоги, класифікація
    • Аналіз конструкцій несівних систем
    • Навантаження, що діють на несівну систему
    • Основні несправності і технічне обслуговування
    • Тенденції вдосконалення несівних систем
   • Підвіска
    • Призначення, вимоги, класифікація
    • Кінематичні схеми підвісок
    • Пружні елементи підвісок
    • Аналіз конструкцій підвісок
    • Амортизатори
    • Навантаженість. Види руйнувань основних деталей
    • Основні несправності і технічне обслуговування
    • Тенденції вдосконалення підвісок
   • Колісний і гусеничний рушії
    • Призначення, вимоги, класифікація
    • Взаємодія рушіїв з опорною поверхнею
    • Аналіз конструкцій колісних рушіїв. Маркування шин
    • Основні несправності і технічне обслуговування колісного рушія
    • Аналіз конструкцій гусеничних рушіїв
    • Навантаженість гусеничного рушія. Види руйнувань основних деталей
    • Основні несправності і технічне обслуговування гусеничного рушія
    • Тенденції вдосконалення рушіїв